Pagrindinis puslapis Istorija Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Kovo 16-oji Lietuvoje minima kaip Knygnešių diena, kadangi šią dieną 1846-aisiais gimė žymiausias knygnešys Jurgis Bielinis. Šią dieną pagerbiami visi knygnešiai, kurie lietuvių kalbos draudimo metais platino lietuviškas knygas.

Po 1863 metų sukilimo Rusijos valdžia uždraudė leisti knygas lietuvių rašmenimis. Iš pradžių už slaptų knygų skaitymą buvo skiriamos nedidelės bausmės. Vėliau, kai pradėjo eiti laikraščiai, slaptųjų raštų priežiūra buvo pavesta administracijos organams. Jiems suteikta teisė bausti nusikaltėlius, konfiskuoti bei deginti raštus.

Knygnešystė tapo istorijos fenomenu. Knygnešiai buvo persekiojami, tremiami ir kankinami.

1904 m. gegužės 7 d. draudimas panaikintas, lietuviškai spaudai lotyniškom raidėm pradėta taikyti tokia pat tvarka kaip kitai spaudai.

Knygnešių patriarchas Jurgis Bielinis buvo ne tik knygnešys, bet ir publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis. Jis ne sykį buvo įkliuvęs caro žandarams, bet vis ištrūkdavo. Už J. Bielinio sugavimą buvo siūloma didelė premija. Mirė eidamas pėsčiomis į Vilnių, į Lietuvių konferenciją, kuri Nepriklausomybės reikalavimą paskelbė bendru visos tautos reikalu.

(sb),punskas.pl

www.punskas.pl

…knygnešių legendą tęsiam…

http://punskas.pl/?p=31379

Jurgis Milančius – knygnešys, daraktorius, vaistininkas, gimęs Navinykuose

http://punskas.pl/?p=31163

Naujienos iš interneto