Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Kovo 14-ąją – kunigo Vaclovo Aliulio 100-asis gimtadienis

Kovo 14-ąją – kunigo Vaclovo Aliulio 100-asis gimtadienis

Kovo 14-ąją – kunigo Vaclovo Aliulio 100-asis gimtadienis

www.voruta.lt

2021 m. kovo 14 d. Šventojo Rašto žinovui, redaktoriui, liturginių tekstų vertėjui, leidėjui, Pogrindžio moterų vienuolių teologijos ir katechetikos kursų organizatoriui ir dėstytojui, Pogrindžio kunigų seminarijos dėstytojui, teologijos licenciatui, kunigui VACLOVUI ALIULIUI sukanka 100 metų.

Minint šią sukaktį, parengta  virtuali paroda „Tikėjimo vagą gilyn ir platyn!: Vaclovo Aliulio savilaidos archyvą atvėrus“, kurioje pristatomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas Aliulio rankraštinės savilaidos fondas.

Kolekciją sudaro dokumentai – kūrinių vertimai iš užsienio kalbų, vadovėliai, biografinės knygos apie lietuvių ir užsienio Bažnyčios veikėjus, šventuosius ir kita religinė, filosofinė literatūra. Dalies leidinių autorius, sudarytojas, vertėjas ar redaktorius yra kun. Aliulis. Vienas anksčiausiai parašytų kolekcijos dokumentų – 1957 m. Strūnaityje Aliulio parengtas leidinys 12 Švč. Sakramento adoracijų. Kai kuriuose dokumentuose nenurodyti arba slapyvardžiais slėpti autoriai, sudarytojai, vertėjai, redaktoriai, kituose – nenurodyti leidimo metai, vieta. Nustatyti autorystę, vertėjus, redaktorius, leidimo metus, vietą – uždavinys ateities tyrėjams.

Kun. Kęstutis Brilius, MIC, studijavęs Pogrindžio kunigų seminarijoje, apie savilaidos svarbą sako: „Nebuvo tada galimybės pasiekti laisvesnę teologinę ar filosofinę literatūrą tiesiogiai. Būtent tokios rankraštinės savilaidos dėka galėjome svarstyti, aptarinėti netgi savojo, esamojo laikmečio teologų, filosofų mintis, raštus. Tame laikmetyje suformuoti intelektualios, elitinės minties, literatūros „savilaidą“ nebūtų užtekę vien drąsos ir po pomidorų lysvėmis ar rūsiuose paslėptų „Erų ar Rotoprint’ų“. Reikėjo daugybės nesuskaitomų tylių kambarėlių, knygų lentynų, kantrybės bei kūrybiškų, darbščių idealistų. Tarsi antrąja potekste ši paroda ir pasako: žmonės kuria kultūrą, augina tautą, o ateičiai atsargas surašo, suguldo ir padeda ant lentynų.“

Vrublevskių bibliotekos svetainėje www.mab.lt parodą papildo kun. Vaclovo Aliulio pamokslo „Kristaus karaliaus šventė“ , sakyto 1982 m. lapkričio mėn. garso įrašas iš asmeninio ses. Adelės Petraškaitės archyvo.

 

https://anchor.fm/…/Vaclovo-Aliulio-100–osios-gimimo…