Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Kovo 11-oji kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbi šventė

Kovo 11-oji kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbi šventė

1990 metų kovo 11-ąją atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Tai buvo itin reikšminga diena tiek Lietuvos gyventojams, tiek pačiai šalies istorijai, įnešusi naujų vėjų ir vilčių žmonių gyvenimuose. Norėta įkurti laisvą valstybę, kurioje visi būtų lygūs. Tai buvo itin svarbi diena to laikmečio žmonėms.

O kaip šiuolaikinis jaunimas žiūri į šią dieną, ką ji jiems reiškia? Žinoma, kiekvienais metais įvairios lietuvių bendruomenės, mokyklos mini šią datą. Tačiau ar visi tų renginių dalyviai, o ypač jaunimas, žino šios datos svarbą? Kiekvienos valstybės ateitis yra jaunosios kartos atstovai, bet didėja tendencija, kad šių laikų jaunimas net nežino, ką iš tikro reiškia Laisvė, galimybė pačiam rinktis. 1990 metais įdėtas darbas atkuriant Lietuvos nepriklausomybę dabar jaunimo visiškai nevertinamas, trūksta jaunų lyderių, kurių užsidegimas keltų vieningumo dvasią, kuri jungtų ne tik mūsų tėvynėje gyvenančius žmones, bet ir viso pasaulio lietuvius, kurie pamiršta savo šaknis.

Tačiau Lenkijos ir Lietuvos pasienyje yra miestelis Punskas, kuriame tokios šventės, kaip antai Sausio 13-oji, Vasario 16-oji bei Kovo 11-oji, minimos ne tik todėl, kad taip įprasta ir daroma nuo seno, bet kad šios datos čia gyvenantiems lietuviams esančios labai svarbios. Šiame krašte itin jaučiama vienybė bei meilė Lietuvai. Be to, Punsko miestelyje yra Kovo 11-osios licėjus, kurio dauguma mokinių savo ateitį sieja su Lietuva ir darbu jos labui.

Kovo 11-oji kiekvienam iš mūsų turėtų būti svarbi šventė, tad neleiskim to užmiršti nei sau, nei mūsų artimiesiems. Didžiuokimės, kad esame lietuviai, ir niekam neleiskime iš mūsų atimti to, ką mums suteikė tėvai, seneliai – neleiskime atimti mūsų laisvės.

Šios gražios šventės proga raginame prisiminti svarbiausius mūsų tėvynei įvykius bei asmenis, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Birutė Z. ir Justina P., punskas.pl

www.punskas.pl

Kovo 11-oji Punske

http://punskas.pl/?p=31149

Prof. V. Landsbergio kalba Punske (2013 03 10)

http://punskas.pl/?p=31153

Kovo 11-oji Seinuose

http://punskas.pl/?p=31338