Pagrindinis puslapis Istorija Konferencija „Sūduviai, Sūduva – istorijos kontekste“

Konferencija „Sūduviai, Sūduva – istorijos kontekste“

2015 m. kovo 27 d. Marijampolės savivaldybės salėje vyko konferencija „Sūduviai, Sūduva – istorijos kontekste“.

Renginį pradėjo humanitarinių mokslų daktaras, Istorijos instituto vyr. mokslo darbuotojas, archeologas Vygandas Juodagalvis. Jo pranešimo tema – „Baltų kultūros ištakos. Užnemunės fenomenas“.

Apie Sūduvą II-XII a. ir Lietuvos ištakas kalbėjo Lietuvos istorikas, Edukologijos universiteto dėstytojas Tomas Baranauskas.

Sūduvos krašto istorijos, mokslo ir kultūros draugijos vicepirmininkas Kęstutis Subačius pasakojo apie Sūduvos tremtinius – žymiuosius gintarautojus Semboje.

Konferencijai baigiantis Punsko „Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius Sigitas Birgelis skaitė pranešimą apie lietuvių kovas dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje.

Renginį organizavo: Sūduvos krašto etninės kultūros globos taryba, Marijampolės savivaldybė bei Sūduvos krašto istorijos, mokslo ir kultūros draugija.

sb, punskas.pl, lt.wikipedia.org. nuotr.