Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien. Lietuvos sovietinės okupacijos istorinis, moralinis ir teisinis įvertinimas

Komunistinė ideologija ir jos praktika vakar ir šiandien. Lietuvos sovietinės okupacijos istorinis, moralinis ir teisinis įvertinimas

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje

Lietuvos okupaciniu periodu veikę antivalstybiniai veikėjai įvairialypiai kolaboravo su okupacine valdžia, palaikė visapusišką terorą prieš Lietuvos piliečius ir vykdė totalitarinio režimo nurodymus. 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos partizanų vadų pasirašytoje Deklaracijoje LKP pripažįstama kaip neteisėta ir nusikalstama grupuotė, kuri visapusiškai trukdo atkurti valstybingumą.

Po Lietuvos valstybingumo praradimo ir utopinių komunistinės „visuomenės“ ir „žmogaus“ kūrybos patirčių bei vis dar neišnykstančių komunistinių dėmių, kalbėti tiesą apie komunistinės ideologijos sekėjus ir statytojus šiandienos Lietuvoje ir pasaulyje yra būtina.

Lietuvos komunistų partija visada veikė prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1919 metais dėl antivalstybinės veiklos LKP buvo uždrausta, todėl veikė nelegaliai ir „legalizavosi“, kai Lietuvą okupavo ir aneksavo SSRS. Nuo tada LKP tapo pagrindiniu okupacinės valdžios įrankiu, siekiant įtvirtinti ir išlaikyti okupacinį režimą. LKP padarė milžinišką žalą Lietuvos politinei, kultūrinei ir socioekonominei raidai. Istorija moko, jog klaidinga pasaulėžiūra ir šiandien kuria pasaulines problemas: komunistinių Lotynų Amerikos režimų valdymas, kuris veda prie žlugusių valstybių (angl. failed state), komunistinės Kinijos spaudimas ir grasinimai demokratiniam Taivanui, galiausiai Putino komunistinės imperialistinės ideologijos metastazės, utopinės rusiškojo pasaulio vizijos atveda prie  brutalios plataus mąsto karinės agresijos Ukrainoje.

2017 m. birželio 27 d. Seimas priėmė rezoliuciją, dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo ir pakvietė Vyriausybę parengti įstatymo projektą, kuriuo Lietuvos komunistų partija būtų pripažinta nusikalstama organizacija. Šiuo metu Seimo narių Audroniaus Ažubalio ir Lauryno Kasčiūno parengtame įstatymo projekte siūloma LKP pripažinti nusikalstama organizacija, 1940–1941 metais ir 1944–1990 metais SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje įtvirtinusią diktatūrą, veikusią kaip paklusni ir iniciatyvi Sovietų Sąjungos komunistų partijos valios reiškėja ir įgyvendintoja. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą konstatavo lemiamą komunistų partijos vaidmenį okupuojant ir aneksuojant Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes (žr. Kuolelis ir kiti prieš Lietuvą, Ždanoka prieš Latviją ir kt.).

Konferencijos Seime tikslas yra pateikti ir pagrįsti istorinį, moralinį-filosofinį ir teisinį-legalistinį požiūrius bei argumentus, atskleidžiant Lietuvos komunistų partijos ir jos antivalstybinių veikėjų, kolaborantų vietą Lietuvos valstybingumo istorijoje.

 

Preliminari programa

Vieta: Kovo 11-osios salė, Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai

 

 

10.00-10.05                              Įžanginis žodis

Audronius AŽUBALIS, Seimo narys

Moderatorius: Audronius AŽUBALIS, Seimo narys

 

10.05-10.30                              Sveikinimo žodis

Laurynas KASČIŪNAS, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas

Jonas BUROKAS, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos garbės pirmininkas.

Pranešimai

 

10.30-10.50                             Komunistinės ideologijos praktika šiandienos pasaulyje – iššūkis taikai ir demokratijai

                                                        Prof. Valdas RAKUTIS, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys

 

10:50-11:10                              Teisiškai pripažinti ir įvertinti okupacinių režimų nusikaltimus Lietuvoje- gydyti jų paliktas žaizdas

                                                          Kun. Robertas GRIGAS, laisvės kovų dalyvis

 

11.10-11:30                             Lietuvos komunistų partija ir Lietuvos sovietizacija

                                                          Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorius, istorikas

 

 

11.30-11:50                             Nusikalstamos komunistų partijos veikėjų kolaboravimo su okupaciniu režimu vardai ir pavyzdžiai

                                                          Dr. Simonas JAZAVITA, Vytauto Didžiojo universiteto istorijos tyrimų

                                                         

                                                         

11.50-12.10                              Sovietinis genocidas: kas atsakingas už jo praktiką?

                                                       Vidmantas VALIUŠAITIS, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyriausiasis tyrėjas

 

12:10-12:30                             Komunizmo minkštoji galia šių dienų pasaulyje

                                                          Regina STATKUVIENĖ, istorikė, turinio kūrėja

 

 

12:30-12:50                             Teisinis komunistų partijos kolaboravimo Lietuvoje įvertinimas. Iššūkis. Kas padaryta?

                                                          Prof. Alfonsas VAIŠVILA, Mykolo Romerio universiteto garbės profesorius

 

 

12:50-13:10                              Konferencijos apibendrinimas ir programos pabaiga

                                                        Prof. Valdas RAKUTIS, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys

LR Seimo NSGK inform.

                                                         

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.