Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Knygos „Kęstučio apygardos vadai“ sutiktuvės

Knygos „Kęstučio apygardos vadai“ sutiktuvės

Sausio 8 d. 16 val. Istorinėje Prezidentūroje  įvyks knygos „Kęstučio apygardos vadai“ pristatymas. Knygoje publikuojamos pačių garbingiausių, labiausiai Laisvės kovų istorijai nusipelniusių Kęstučio apygardos vadų biografijos. Knygą sudarė kraštotyrininkas Antanas Pocius, išleido Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru.

Renginyje dalyvaus jos sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, knygos recenzentė prof. Regina Koženiauskienė, Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrijos tarybos narė prof. Irena Bakley, rašytojas ir vienas iš straipsnių autorių Eugenijus Ignatavičius, straipsnių autorius prof. Alfonsas Vaišvila. Knygos pristatymą moderuos  dr. Ingrida Jakubavičienė. Muzikinę programą atliks Domeikavos choras „Versmė“ (vadovė Rasa Andriukaitienė, koncertmeisteris Rimvydas Kruopis) bei karinio folkloro vyrų ansamblis „Karužė“ (vadovas Rokas Sinkevičius).

Lietuvių ginkluotas pasipriešinimas antrosios sovietinės okupacijos metais – pats dramatiškiausias Lietuvos istorijos laikotarpis. Antrojo pasaulinio karo metu Raudonajai armijai okupavus Rytų Europos valstybes, pavergtosios tautos tikėjo, kad pasibaigus karui ir pasirašius Taikos sutartį, bus įgyvendinti Atlanto chartijos principai ir sovietinė kariuomenė bus priversta pasitraukti iš užgrobtų teritorijų. Tikėjimas nepriklausomybės atkūrimo idėja ir masinis teroras lietuvius paskatino pasipriešinti ginklu. Buvusios nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kariai ir karininkai, mokytojai, moksleiviai ir studentai, kaimų jaunimas ir miestų inteligentija, darbininkai ir patriotinių organizacijų nariai įsiliejo į Pasipriešinimo sąjūdį.

Knygoje publikuojamos pačių garbingiausių, labiausiai Laisvės kovų istorijai nusipelniusių Kęstučio apygardos vadų biografijos. Skaitytojams pristatomos Lietuvos partizanų vadas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, pirmasis Kęstučio apygardos vadas Juozas Kasperavičius-Šilas, Laisvės kovų organizatorius Raseinių apskrityje Juozas Čeponis-Tauragis, Vidurio Lietuvos Laisvės kovotojų vadas Povilas Morkūnas-Rimantas ir daugelis kitų.

Straipsnių autoriai Eugenijus Ignatavičius, prof. Alfonsas Vaišvila, Antanas Pocius, Algimantas Petrauskas, Eugenija ir Jonas Valenčiai, pasiremdami Laisvės kovų liudininkų prisiminimais bei rašytinių šaltinių duomenimis į jau žinomus tautos dramatiškus puslapius bandė pažvelgti giliau, subtiliau, o kartu ir objektyviau įvertinti tų dienų sudėtingus reiškinius, taip paneigdami sovietinės propagandos paskleistas Lietuvos Laisvės kovų istorijos klastotes.

Istorinės LR Prezidentūros Kaune informacija