Knygoje „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ – ištremtų ar lageriuose įkalintų žmonių kasdienybė

Knygoje „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ – ištremtų ar lageriuose įkalintų žmonių kasdienybė

Knygos autorės M.Jarušaitienė ir R.Driaučiūnaitė

2022 m. birželio 13 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje Venclauskių namuose-muziejuje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistos knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatymas. Knygos sudarytojos – Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus muziejininkės Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda Jarušaitienė, dailininkė-maketuotoja Aistė Tarabildienė.

Tai buvo pirmasis renginys, skirtas paminėti Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas Šiauliuose.

Renginį nuotaikingai pradėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinys kanklininkas Modestas Ulberkis.

Istorinės atminties knygas pristato LGGRTC darbuotoja V.Banytė

Susirinkusius į knygos pristatymą kreipėsi Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė, sveikinimo žodį tarė Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė.

Renginį vedė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Vilma Karinauskienė.

Knygoje „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“, išleistoje 2021 metais, minint pirmųjų masinių trėmimų iš Lietuvos 80-metį, pateikiamos ištraukos iš 1941 m. tremtinių Teodoros Akvilinos Bliūdžiuvienės, Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės, Dalios Grinkevičiūtės, Danutės Adelės Markevičiūtės, Jono Tallat-Kelpšos, Stasio Tallat-Kelpšos, Algimanto Katiliaus, Kazimieros Narbutienės, politinių kalinių Aleksandro Stulginskio ir Juozo Duoblio dienoraščių ir atsiminimų.

Juose asmeniniai žmonių išgyvenimai atskleidžia sukrečiančią ištremtų ar lageriuose įkalintų žmonių kasdienybę. Knygos pristatyme buvo išsamiai papasakota apie knygoje panaudotų dienoraščių ir atsiminimų autorius, jų likimus. Papasakota, kaip kilo knygos išleidimo idėja. Akcentuota, kad buvo norėta ją išleisti spalvotai, tam, kad skaitytojas galėtų prisiliesti prie dienoraščių autentiškumo, vizualiai matytų kokia spalva, šriftu rašė dienoraščių ir atsiminimų autoriai, kaip originaliai atrodė piešiniai, kurių taip pat buvo gausu dienoraščiuose.

Renginyje buvo prisiminta Ukraina ir pabrėžta, kad trėmimai į Rusijos gilumą iš Ukrainos yra vykdomi ir šiandien. Po renginio kilo diskusija ir buvo klausiama, ką reikėtų dayti, kad tremtinių istorijos būtų patrauklesnės jaunimui, kaip skatinti juos domėtis šia sudėtinga ir skaudžia tema.

Besidomintiems istorija buvo galimybė įsigyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Leidybos skyriaus išleistų knygų.

Nuotraukos Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus ir LGGRTC darbuotojų