Klaipėdos krašto šeimų likimai: žmonės ir daiktai

Klaipėdos krašto šeimų likimai: žmonės ir daiktai

Mėta Pažėraitė (vok. Meta Paszehr) su tėvais prie namų Miškogalių kaime. 1932 m. / Iš M. Klumbytės-Piklaps archyv.

Tradiciniame Advento vakare – etnografinės-istorinės parodos ir dokumentinio filmo pristatymas. Gruodžio 2 d. 16 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) įvyks Advento vakaras, kurio metu bus pristatoma paroda „Miškogalių kaimo Pažėros ir Klumbiai“ iš ciklo „Klaipėdos krašto šeimų likimai: žmonės ir daiktai“. Renginio metu – filmo „Prarasti vaikystės namai“ premjera.

Artėjant Klaipėdos krašto metams muziejus kviečia prisiminti skaudžius vietinių gyventojų likimus ir neteisingos lemties užgrūdintus žmones.

Pagérintos giesmjû knygos <…>“ (Königsberg, 1917) su viršelyje įspaustais įrašais: „Paliecavok Ponui Dievui savo takus“, „Meta Paszehr“ / Iš M. Klumbytės-Piklaps archyv.

Pirmoji  parodos ciklo istorija lankytojus nukelia į išnykusį Miškogalių (vok. Mischkogallen) kaimą. 2022 m. rugpjūtį su filmavimo kamera muziejininkai vyko žinomos klaipėdiškės Magdalenos Klumbytės-Piklaps gimtinės takais. Į muziejų pateko jos senelio (opos) Dievo žodžio sakytojo Kristupo Pažėros (vok. Christoph Paszehr, 1874–1956) religinės knygos su vertingais įrašais, mamos bei močiutės (omos) Mėtos Pažėraitės-Klumbienės (vok. Meta Paszehr-Klumbies, 1910–2003) kraitinė staltiesė, vaikaičiui Arnold megztos pirštinės ir paveikslas, kuris kabojo namuose, prie įrėmintos vestuvinės nuotraukos. Kodėl ši fotografija subraižyta ir įplėšta, o žmonių veidai sunkiai įžiūrimi?.. Atsakymą į šį bei kitus Klaipėdos kraštui aktualius istorijos bei tautinio tapatumo klausimus išgirsime šio adventinio vakaro metu.

Merginos, lankiusios siuvėjų kursus. Mėta Pažėraitė (vok. Meta Paszehr) sėdi pirma iš kairės. 1927 m. / Iš M. Klumbytės-Piklaps archyv.

Renginyje dalyvaus Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras, Klaipėdos vokiečių bendrijos ir draugijos „Sandora“ garbės pirmininkė Magdalena Klumbytė-Piklaps, Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkas, Simono Dacho namų direktorius Arnold Piklaps, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys, Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos narys Kęstutis Pulokas.

Rusų kareivių suniokota vestuvinė nuotrauka / Iš M. Klumbytės-Piklaps archyv.
Meta Paszehr ir Georg Klumbies vestuvių dieną su svečiais Miškogalių (dabar Petrelių) kaime. Šalia jaunikio sėdi nuotakos tėvai – Madline Szogs-Paszehr, Christoph Paszehr ir kunigo Michael Klumbies žmona. Šalia nuotakos – jaunikio tėvai: Michael Klumbies, Katarina Klumbies ir jaunikio brolis kunigas Michael Klumbies. 1936 m. birželio 5 d.
Magdalena Klumbytė-Piklaps tėviškėje Miškogalių (dabar Petrelių) kaime prie savo vaikystės namų durų. 2022 m. / A. Kavaliauskienės nuotr.
Miškogalių kaimo evangelikų liuteronų kapinių vartai su įrašu lietuvių ir vokiečių kalbomis gotišku šriftu: „Iszganyte Numirieji kurie Wieszpatije mirszta“. 2022 m. / A. Kavaliauskienės nuotr.
Alfredas Užpurvis, Magdalena Klumbytė-Piklaps, Arnold Piklaps prie Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios. 2022 m. / A. Kavaliauskienės nuotr.

Paroda muziejuje veiks iki 2023 m. sausio 6 d.

MLM_Advento vakarai

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus inf.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.