Klaipėdos krašto diena

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos krašto dienos minėjime 2014 m. sausio 15 d.

Renginio programa:

13.00 – Martyno Jankaus, Jono Vanagaičio, Valterio Didžio atminimo pagerbimas Bitėnų kapinaitėse
13.30 – žurnalo „Rambynas“ nr. 6 pristatymas Rambyno regioninio parko Lankytojų centre

Pagėgių savivaldybės Kultūros centras
Rambyno regioninio parko direkcija