Pagrindinis puslapis Religija Kijevo Rusios krikštas. Ukrainiečių kelias į krikščioniškų tautų gretas

Kijevo Rusios krikštas. Ukrainiečių kelias į krikščioniškų tautų gretas

Prisikėlusio Kristaus patriarchalinė katedra Kijeve yra Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vienybės ir nepriklausomybės regimas ženklas Ukrainoje ir už jos sienų, pasakė sekmadienį, 2013 m. rugpjūčio 18 d., katedros konsekravimo iškilmei vadovavęs Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Švečiukas. Patriarchalinės katedros konsekracija įvyko Ukrainos unitams iškilmingai švenčiant Kijevo Rusijos Krikšto 1025 metų jubiliejų.

Popiežius Pranciškus pasiuntė į jubiliejaus šventimo iškilmę savo ypatingąjį atstovą Vilniaus arkivyskupo emerito kardinolo Audrio Juozo Bačkio asmenyje. Kardinolas A. J. Bačkis jubiliejinės šventės dalyviams perdavė popiežiaus apaštališkąjį palaiminimą, primindamas, jog Kijevo kunigaikštis šv. Vladimiras labai stengėsi, kad pakistų žmonių papročiai, kad kiekvienas suvoktų, jog artimo meilė ir Dievo meilė yra glaudžiai susijusios. Prie išganingų šaltinių jis kvietė visus: jaunuolius ir merginas, senius ir vaikus, visų luomų ir amžiaus žmones, kad pašaukti „į vieną savo pašaukimo viltį“ uoliai sergėtų „Dvasios vienybę taikos ryšiais“ ir garbintų vieną Dievą ir visų Tėvą.

Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Ševčiukas pažymėjo iškilmės dalyviams, kad kunigaikštis šv. Vladimiras Kijevo gyventojų krikšto dieną meldėsi ne tik už dalyvavusiuosius Krikšto apeigose, bet ir už būsimas kartas, už naujosios krikščioniškos tautos vaikus ateityje. Todėl, pasak Didžiojo arkivyskupo, galima drąsiai teigti, kad nuo to momento prieš 1025 metus ukrainiečiai įsijungė į krikščioniškų tautų gretas, tapo Dievo tautos nariais, Naujojo ir Amžinojo Testamento Jėzuje Kristuje paveldėtojais.

Iškilmėse Kijeve rugpjūčio 17-18 dienomis dalyvavo unitai iš visos Ukrainos ir kaimyninių kraštų Baltarusijos ir Rusijos, taip pat iš tolimesnės diasporos Šiaurės, Vakarų ir Pietų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Kazachstane ir Australijoje. (ugcc.tv/zhyve.tv/ Vatikano radijas)

http://lt.radiovaticana.va/

Voruta. – 2013, rugpj. 31, nr. 18 (782), p. 15.