Ketvirtadalis Lietuvos karaimų tautos atstovų susirinko į festivalio „Užutrakio vakarai“ koncertą

Ketvirtadalis Lietuvos karaimų tautos atstovų susirinko į festivalio „Užutrakio vakarai“ koncertą

„Užutrakio vakarų“ festivalio dalyviai, organizatoriai su Lietuvos karaimų bendruomenės atstovais po koncerto įsiamžino bendroje nuotraukoje. Vlado Ščiavinsko nuotr.

Sigita Nemeikaitė, Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė, www.trakai.lt

Ypatingas koncertas išskirtinei publikai nuskambėjo Užutrakio dvaro Europos salėje praėjusį sekmadienį. XVIII tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“ publikai griežė Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Vilmanto Kaliūno su pirmąkart Lietuvoje viešinčia garsia  smuikininke Liv Migdal iš Vokietijos.

Koncerto atlikėjai grojo ne tik specialiai šiam koncertui parengtą programą, kuri sulaukė publikos  ovacijų. bet ir dalis publikos buvo ypatinga šio pasirodymo dalis.

Šis koncertas buvo skirtas Lietuvos karaimų metams ir sulaukė ypač daug šios tautos atstovų. Salėje susirinko beveik ketvirtadalis visos karaimų tautos, gyvenančios Lietuvoje bei jų tautiečių, atvykusių iš Lenkijos ir vakarų Ukrainos. Visoje Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 200 etninių karaimų, išlaikiusių kalbą, tradicijas, tautinę savastį.

Jaudinančius žodžius susirinkusiems į koncertą tarė Lietuvos karaimų kultūros bendrijos pirmininkė Karina Firkavičiūtė, apibūdinusi savo tautos istorijos kelią, jos praeitį ir dabartį. Simboliška, kad karaimų likimas taip pat pažymėtas Ukrainos, o tiksliau – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – vardu. Prieš 625 metus Vytautas Didysis iš Krymo karaimus atsikvietė į Lietuvą ir įkurdino priešais Trakų Salos pilį. Čia karaimai gyvena lig šiol. O prieš kelerius metus miesto senamiestyje dar buvo galima išgirsti karamišką šneką. Ji nuskamba ir dabar, tačiau išskirtinai karaimiškose šventėse, pamaldose karaimų šventovėje kenesoje.

Minint šią sukaktį Trakuose vyksta įvairūs renginiai, o pastarasis koncertas taip pat skirtas pagerbti karaimų tautai – mažiausiai tautinei mažumai Lietuvoje, kuri yra ištikimybės savu tapusiam kraštui pavyzdys.

Koncerte dalyvavo bent trijų kartų karaimų bendruomenės atstovai, tarp jų daug nusipelnę valstybei ambasadoriai – Trakų rajono garbės pilietė dr. Halina Kobeckaitė, Romualdas Kozyrovičius.