Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kėslui vilniečius paversti pasyviais nuodų rūkaliais – užkarda

Kėslui vilniečius paversti pasyviais nuodų rūkaliais – užkarda

Lietuvos Sąjūdžio Lazdynų klubas š. m. spalio 23 d. kreipėsi į Seimo Pirmininkę ir į Ministrą Pirmininką su prašymu apginti nuo Rubikono vilniečiams peršamos nuodingų „rūkalų“ grėsmės. Vilniečiai yra sunerimę dėl numatomos, „Rubicon Group“ globojamos, Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos statybos Vilniaus miesto Lazdynų mikrorajone.
 
Savo pasipriešinimą jie reiškia tūkstančiais parašų, laiškais įvairioms institucijoms, tarp jų – Aplinkos ministerijai, piketais. Tam turi neatmestiną pagrindą, nes pasaulinė patirtis ir mokslininkų neigiamos išvados apie tokį atliekų naikinimo būdą yra vienareikšmės: atliekų deginimas – mirštanti, aplinkai žalinga technologija.
 
Nepaisydama visuomenės pasipriešinimo, Vilniaus Savivaldybė akivaizdžiai proteguoja minimos gamyklos statybą, ignoruoja visuomenės balsą. Antai Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus darbuotoja išplatino raštą dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, kuriame pranešama, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, išnagrinėjo patikslintą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritaria regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei (Jočionių g. 13, Vilniuje).
 
Visuomenė pasitelkusi mokslininkus nagrinėjo gamyklos projektą ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Tiek projekte, tiek ataskaitoje konstatavo nepaneigiamas ydas, todėl Savivaldybės organizuotame pasitarime atmetė tiek gamyklos statybos idėją, tiek ataskaitą.
 
Netenka abejoti, kad aukščiau minimas raštas radosi su Savivaldybės administracijos ir paties mero pritarimu, o tai – akivaizdus visuomenės balso ignoravimas su įtampos bei aistrų skatinimu.
 
Iš tikrųjų atliekų tvarkymas Vilniuje ir kitose Respublikos vietose turėtų būtų organizuojamas Europos Sąjungos dokumentuose nustatytų prioritetų tvarka: atliekų prevencija, atliekų pirminis ir antrinis rūšiavimas, atliekų antrinis panaudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų šalinimas, įskaitant biodujų gamybą, kompostavimą ir kt.
 
Lazdynų ir kaimyninių Vilniaus mikrorajonų gyventojai jau tapo pasyviais fekalijų dvoko rūkaliais, kurie sklinda dieną ir naktį iš vandenvalos dumblo telkinio. Savivaldybė, skelbdama kad ta smarvė sveikatai nekenkia, akiplėšiškai meluoja. Iš tikrųjų jei dvokas vidurnakty pažadina iš miego, jei veikia psichiškai, jis tiesiogiai kenkia sveikatai.
 
Tik iš žiniasklaidos visuomenė sužinojo apie kitą veikiantį kenksmingų „rūkalų“ šaltinį Lazdynų mikrorajone – medicininių atliekų deginimo UAB „Senovė“. Pasirodo, steigiant tą atliekų deginimo „pečių“, plačioji visuomenė nebuvo supažindinta su jo grėsme, deramai nepasipriešino, todėl dabar turi pasikliauti pelno siekiančių pečkurių garbės žodžiu.
 
Žinodamas dėl korupcijos Vilniaus Savivaldybėje ne kartą paaiškėjusius smerktinus faktus, stebėdamas jos gudravimą brukant ydingą komunalinių atliekų naikinimo projektą bei reikšdamas nepasitikėjimą Savivaldybės veiklos skaidrumu, Klubas kreipėsi į Seimo Pirmininkę ir Premjerą su prašymu apginti visuomenės interesą.
 
Tikėkimės, kad aukščiausios Valstybės institucijos išgirs visuomenės balsą, užkirs kelią savivaliautojų kėslams paversti vilniečius pasyviais nuodų rūkaliais.

Nuotraukoje: A. Zolubas