Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kernavėje pastatytas Vytauto paminklas

Kernavėje pastatytas Vytauto paminklas

2003 m. spalio 3 dieną Kernavėje pagaliau pastatytas profesoriaus Antano Kmieliausko sukurtas Vytauto Didžiojo paminklas. Deja, paminklui vietos atsirado tik klebonijos sode.

Pagal paminklo fundatoriaus, Kernavės klebono, prelato Česlovo Krivaičio sumanymą, Vytauto Didžiojo paminklas turėtų stovėti paties pirmosios Kernavės bažnyčios fundatoriaus Vytauto Didžiojo statytos bažnyčios šventoriuje, šalia dabartinės bažnyčios.

Deja, paminklosaugininkai, bet – pirmiausiai –  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis neleido šio sumanymo įgyvendinti. Beje, Vilniuje – Katedros aikštėje atsirado vietos kiek seniau pastatytam Gedimino paminklui, o prie Lietuvos nacionalinio muziejaus šių metų vasarą vietos atsirado karaliaus Mindaugo skulptūrai.

Pasak profesoriaus Antano Kmieliausko, Vytauto Didžiojo skulptūra –  septyniasdešimtasis skulptoriaus paminklas. Pirmoji profesoriaus skulptūra buvo šv. Juozapas Butrimonyse, išdrožtas iš medžio.
Kernavėje jau stovi skulptoriaus sukurtas paminklas „Mozė“. Ir šiai stovylai neatsirado vietos senosios Vytauto funduotos bažnyčios šventoriuje, todėl jį pastatė priešais bažnyčią.

Šalia Kernavės, Musninkų bažnytkaimyje, šiais metais pastatytas ir birželio 29 dieną pašventintas JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybos pirmininkės Marijos Bareikaitės-Remienės funduotas ir prof. Antano Kmieliausko sukurtas paminklas „Šv. arkangelas Mykolas“.

Vytauto Didžiojo paminklo Kernavėje pašventinimo iškilmės numatomos spalio 26 dieną.