Pagrindinis puslapis Religija Keliavome į Kaišiadorių rajoną

Keliavome į Kaišiadorių rajoną

Ona STRIŠKIENĖ, Paįstrys, Panevėžio r.

Norinčiam pažinti savąjį kraštą, save, aplinką yra daug galimybių. 2013 m. gegužės 12 d. iš Panevėžio vykome į Kaišiadorių rajoną. Kokia nepaprastai graži pavasariškai pasipuošusi gamta. Tuo galėjome įsitikinti vos tik išvažiavus iš Panevėžio, pasukus link Ramygalos, per Kėdainių, vėliau Jonavos rajonus. Panevėžio Gyvojo Rožinio draugijos narių tikslas buvo pabuvoti Guronyse (Kaišiadorių r.), Žasliuose, Kaišiadoryse.

Gurionys (Žaslių sen.) yra kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė. Laukų platybėse gražiai įsikomponavę rekolekcijų namai, viename iš pastatų yra kardinolo V. Sladkevičiaus rožančių, fotografijų ekspozicija. Pavasariškoje laukų žalumoje akį ir širdį džiugina čia pastatytos penkios Rožinio slėpinių kelio koplyčios bei centrinė koplyčia, kurioje aukojamos šv. Mišios. Autoriai dailininkas prof. A. Kmieliauskas ir architektas St. Petrauskas.

Atvykusieji pirmiausia stabteli ties paminkliniu akmeniu su kard. V. Sladkevičiaus bareljefu, žyminčiu buvusią iškilaus dvasininko tėviškę. Visai šalia du alkakalniai, netoliese kaimo kapinaitės, kuriose palaidotas kardinolo tėvelis. Einant link Rožinio slėpinių, pakeliui stabtelima prie paminklinio akmens su Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Šv. Mišias koplyčioje aukojo kartu vykęs Pasvalio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios vik. mgr. Miroslav Anuškevič. Prieš jas visi kartu, lankydami Rožinio slėpinių kelio koplytėles, meldėmės Garbinguosius slėpinius, padėjome gėlių.

Mus sutiko ir visą laiką kartu su mumis buvo sesuo Agnė SJE. Aplankius rekolekcijų namus, išvykome link Žaslių. Apžiūrėjome Žaslių bažnyčią iš išorės, šventoriuje parymojome prie kunigų ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus motinos Uršulės Sladkevičienės kapo. Žaslių panorama labai vaizdinga, prie ežero papietavome.

Nuvykę į Kaišiadorius, aplankėme Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Jos istoriją papasakojo bei su dviem koplyčiomis ir retai pasitaikančiais dvigubais altoriais katedrą aprodė mons. Rimvydas Jurkevičius. Nusileidę po ja apžiūrėjome jos statytojo vyskupo Juozapo Kuktos ir gulagų kankinio arkivyskupo Teofilio Matulionio palaidojimo kriptas.

Esame dėkingi kartu vykusiam kunigui vik. mgr. Miroslav Anuškevič iš Pasvalio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovei Nijolei Gilienei už prasmingą kelionę, kuri praturtino mus, praplėtė mūsų akiratį, leido pasigrožėti pavasariška gamta.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Kordinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Guronyse

2. Rožančių ekspzicijos dalis

3. Kaišiadorių katedra, paminklas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui