Pagrindinis puslapis Lietuva Keičiama patekimo į Seimo rūmus tvarka

Keičiama patekimo į Seimo rūmus tvarka

Keičiama patekimo į Seimo rūmus tvarka

www.voruta.lt

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją, nuo pirmadienio, rugpjūčio 23 d., visi į Seimo rūmus norintys įeiti lankytojai privalės pateikti peržiūrai vieną iš dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo paskiepytas, gavo neigiamą tyrimo rezultatą arba persirgo COVID-19. Visi įeinantys asmenys privalės atitikti bent vieną iš Seimo valdybos sprendime Galimybių paso nurodytų kriterijų. Asmenys, negalintys pateikti bent vieno iš nurodytų dokumentų, ar atsisakę juos pateikti, į Seimo rūmus nebus įleidžiami.

ASMENS ATITIKTĮ SPRENDIME NURODYTIEMS KRITERIJAMS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

(gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą):

1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI ISduomenų pagrindu parengtas skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo, persirgimo ar neigiamo PGR tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS.

2. Galimybių pasas su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie Galimybių paso portalo.

3. Dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų).

4. Pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti pandemijos metu, arba kitas ne ES šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo faktą.

Seimo nariams, įeinantiems į Seimo rūmus, rekomenduojama pateikti dokumentus, įrodančius, kad atitinka bent vieną iš Seimo valdybos sprendime nurodytų Galimybių paso kriterijų.