Pagrindinis puslapis Uncategorized Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos stebuklų knyga jau yra pasiekiama visiems

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos stebuklų knyga jau yra pasiekiama visiems

www.voruta.lt

Baigiantis 2017-iems metams viešoji įstaiga „Vorutos fondas“ išleido Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos stebuklų knygą. Jos rankraštis 300 metų saugotas Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje (Elektrėnų sav.).

Knygai įvadinį straipsnį parašiusi dr. Tojana Račiūnaitė taip apibūdina Švč. Mergelės Marijos stebuklams fiksuoti skirtą raštiją: „Stebuklų knygų leidyba neretai būdavo inicijuota atvaizdo karūnavimo Romos popiežiaus karūnomis proceso. Specialiai šiai progai išleistose stebuklų knygose greta stebuklų aprašymų sutinkami ir karūnavimo iškilmių scenarijai bei jų metu skelbtų pamokslų tekstai. Tačiau visų publikuotų stebuklų knygų pagrindas – rankraštinės metai iš metų pildytos knygos, dažniausiai saugotos šventovių zakristijose su kitais bažnytiniais dokumentais, prie bažnyčių veikusių vienuolynų archyvuose ar bibliotekose“.

Publikuoto Kazokiškių stebuklų rankraščio turinį sudaro paveikslo kilmės ir atsiradimo Lietuvoje aplinkybių išdėstymas ir 1700-1784 m. aprašyti 148 stebuklai.

Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslo istorija mena XVII a. Kaip pasakojama rankraštyje, jis yra Neapolyje esančio, stebuklais garsėjančio paveikslo Maria de Victoria kopija, į dabartinės Lietuvos teritoriją atvežta XVII a. II pusėje ir jau 1700 m. perkelta į Kazokiškes. Būtent šioje vietovėje paveikslas ima garsėti stebuklais, kurie buvo raštiškai fiksuojami 84 metus. Kaip apibendrinama rankraščio pradžioje „<…> aklieji praregėjo, kurtieji klausą atgavo, ligoniai – sveikatą, išsekusieji ir mirštantieji – puikią energiją Švč. Mergelės Marijos paveikslo užtarimu, iš dėkingumo davę įžadus garbino paveikslą“.

Stebuklingu būdu per karus, audras ir gaisrus išlikęs Kazokiškių bažnyčioje saugotas rankraštis dabar pradeda savo antrąjį gyvenimą. Tai neįkainojamas mūsų krašto dvasios turtas, iš kurio sužinome, kuo tikėjo ir kaip gyveno mūsų krašto žmonės prieš 300 metų. Kartu tai labai svarbus ir retas šaltinis mokslo tyrimams, todėl reikia dėkoti rankraštį išsaugojusiems žinomiems ir nežinomiems Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios klebonams.

VšĮ „Vorutos fondas“ parengtą išsamų leidinio atsiradimo aprašymą rasite čia

Projektą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos