Pagrindinis puslapis Uncategorized Kasmet Pasieniečių mokykla laukia jaunuolių, pageidaujančių tapti pasieniečiais

Kasmet Pasieniečių mokykla laukia jaunuolių, pageidaujančių tapti pasieniečiais

Informuojame, visus besidominčius pasieniečio profesija, jaunuolius apie tai, kad Pasieniečių mokykla kiekvienais metais skelbia priėmimus, kviečia mokytis ir įgyti pasieniečio profesinę kvalifikaciją. Pasieniečių mokykla yra profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau VSAT) padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Pasieniečių mokykla yra Medininkuose, Vilniaus rajone. Čia kursantams yra sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos.

Pasieniečių mokykloje mokslai trunka 1,5 metų. Pasieniečių mokyklos kursantai aprūpinami uniformine apranga, apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją (apie 480 Lt). Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodami baigimo diplomai, suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija ir pagal Stojimo į vidaus tarnybą sutartį visi absolventai įdarbinami Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose. Pasieniečių mokyklos absolventai, sėkmingai baigę mokslus, gali iškart stoti į ištęstinių bakalauro studijų II-ą kursą M. Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete mokytis pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos programą.

Būsimieji pasieniečiai į Pasieniečių mokyklą bus priimami 2013 m. rugpjūčio mėnesį. Norime priminti, kad atrankoje į Pasieniečių mokyklą gali dalyvauti asmenys, esantys Lietuvos Respublikos piliečiais ir mokantys lietuvių kalbą, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, kuriems yra sukakę ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų, turintys „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, esantys tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, ir esantys nepriekaištingos reputacijos.

Jaunuoliai, kurie pageidaus 2013 metais dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą ir bus baigę vidurinę mokyklą, turės kreiptis (data būna skelbiama tinklapiuose) į VSAT rinktinių personalo padalinius ir pateikti reikiamus dokumentus (prašymą VSAT rinktinės vadui dėl siuntimo mokytis mokykloje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, brandos atestatą ir jo priedus, keturias 3×4 cm ir vieną 9×12 cm dydžio nuotraukas, užpildytą gyvenimo aprašymą, užpildytą nustatytos formos anketą, vairuotojo pažymėjimą, jei asmuo atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus, jei asmuo yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas, tai patvirtinančius dokumentus, jei asmuo yra Jaunųjų pasieniečių būrelio ar Generolo Jono Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos narys, tai patvirtinančius dokumentus ir su šia naryste susijusios tarnybos užkardos ar Generolo Jono Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos rekomendacijas).

Atranka vykdoma Pasieniečių mokykloje trimis etapais. Pirmasis etapas – pretendentų fizinio pasirengimo įskaita, antrasis etapas – pretendentų bendrųjų žinių testas ir trečiasis – pretendentų konkursinio balo nustatymas. Fizinio pasirengimo pratimai ir jų vertinimai išlieka tokie patys, kaip ir pastaraisiais metais. Svarbu žinoti tai, kad pretendentams, neišlaikiusiems fizinio pasirengimo įskaitos, antrame ir trečiame atrankos etapuose dalyvauti neleidžiama.

Stojant į Pasieniečių mokyklą yra svarbu tai, kad pretendentui prie jo bendro konkursinio balo skiriamas 1 papildomas balas, jei jis ne trumpiau kaip vienerius metus buvo Jaunojo pasieniečio būrelio ar Generolo Jono Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos narys arba yra atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ar baigęs bazinius karinius mokymus.

Kiekvienų metų pavasarį Pasieniečių mokykloje yra organizuojama Atvirų durų diena. Minėto renginio metu apžvelgiami visi naujausi priėmimo reikalavimai stojant į Pasieniečių mokyklą. Visada kviečiami ir laukiami visi pageidaujantys mokytis Pasieniečių mokykloje, jų artimieji ir kiti svečiai.

Planuojantiems mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją daugiau informacijos apie Pasieniečių mokyklą galima rasti interneto tinklalapiuose adresais: www.pasienietis.lt, www.pasienis.lt.

Mokyklos viršininkas pulkininkas Vytautas Strolia