Pagrindinis puslapis Istorija KARVYS SULAUKĖ ŠVENTĖS

KARVYS SULAUKĖ ŠVENTĖS

Vilniaus rajonas – vienas didžiausių respublikos rajonų,  ir kaimų skačiumi ne mažiau gausus.  Įspūdingos gamtos apsuptas puikuojasi čia Karvio kaimas. Kaimas, kurį puošia jau 150  metų  Dievą garbinti kviečianti Šv. Juozapo bažnyčia.  Tai istoristinė bažnyčia. Tokio stiliaus bažnyčios Lietuvoje vos kelios: Barzdų Kristaus Karaliaus, Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Krokialaukio Kristaus Atsimainymo, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra, Tauragės Švč. Trejybės, Utenos Kristaus Žengimo į dangų, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo,  Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus,  Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia.

Yra žinių, kad ją, medinę,  1779 m. statė tuometis Karvio dvaro savininkas Juzefas Toličiauskis, tačiau po beveik  šimto metų  ją pasiglemžė ugnis. Pradėti statyti akmeniniai mūriniai   Dievo namai. Ir statybos baigtos 1865-aisiais: vos per trejus metus.

Šiais metais sukako  150  metų, kai sumūrytos iš akmenų bažnyčios, viduje papuoštos  vertingais, unikaliais XVIII a. molbertinės tapybos paveikslais „Trys karaliai“, „Marija Rožančinė“, varpai pakvietė šia proga išklausyti Dievo žodį.

Iškilmėse, skirtose šiai sukakčiai, vykusiose  š.m. sausio 25 d. Karvio šv. Juozapo bažnyčioje, dalyvavo J. E. vyskupas Arūnas Poniškaitis, šios bažnyčios dabartinis klebonas Zenonas Patiejūnas, aplinkinių bažnyčių klebonai: Vilniaus Jeruzalės bažnyčios – Vilkel Ruslan, vėliau pasirodę Paberžės bažnyčios klebonas Marek Gladki,  Maišiagalos bažnyčios  klebonas Juzef Aškielovič, parapiečiai, kviestieji svečiai.

Čia galėjai pamatyti ir lietuviškos kunigaikščių Giedraičių giminės, rėmusios šių Dievo namų statybą, palikuonį,  buvusį LR Seimo narį, dab. LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininką, vieną iš pretendentų į Vilniaus rajono merus Stanislovą Giedraitį. Jis, sveikindamas  susirinkusiuosius taisyklinga valstybine kalba, sakė: „Malonu pasveikinti Jus visus tokio jubiliejaus proga  ir palinkėti siekti santarvės, gerumo, nes, anot romėnų politikos veikėjo, rašytojo, filosofo Senekos, „iš tikro dosnus tas, kuris duoda iš to, kas jam pačiam priklauso“. Tuos žodžius patvirtina ir mūsų popiežius Pranciškus. Būkime dosnūs ir geri vieni kitiems, ir dievas atlygins mus“. Sveikinimas nuskambėjo ir lenkų kalba.

Šv. Mišias lenkiškai aukojo J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis. Kreipdamasis  į gausiai bažnyčioje susirinkusių žmonių būrį, jis lietuvių ir lenkų kalbomis kvietė visus gyventi pagal Dievo įsakymus: gyventi mylint vienas kitą.

Per pamaldas skambėjo gerai sustyguotos Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios vaikų choro „Dainuojantys rapoliukai“ (vad. Kristina Gelecka) religinės giesmės. Klausantis jų lyg atgijo specialiai šiam renginiui skirto lankstuko žodžiai: „Keitėsi amžiai, vyko karai, marai, gaisrai, bet žmonės išlaikė tvirtą tikėjimo dvasią, įkvėptą garsių kunigaikščių Giedraičių dinastijos palikuonių. Ypatingai pamaldūs senosios kartos žmonės savo tikėjimo pavyzdžiu uždega jaunąją kartą (…) dabar parapijai vadovauja šviesaus atminimo Bronislovo Juozapo Jauros kraštietis klebonas Zenonas Patiejūnas“, o iki jo  šv. Juozapo bažnyčioje šv. Mišias aukojo 30 klebonų: 30 klebonų nuo 1780 iki 2012 m.

Po šv. Mišių maloniai  bendrauta su parapiečiais: į daugelio jų klausimus atsakinėjo   J. E. vyskupas Arūnas Poniškaitis, klebonai Zenonas Patiejūnas, Vilkel Ruslan, Marek Gladki, Juzef Aškelovič, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderis europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis,  LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Stanislovas Giedraitis, Nemenčinės grupės pirmininkas Vilniaus rajono jaunimo lyderis  Robertas Duchnevič, Paberžės grupės pirmininkas Algis Šatas.

 

Alfonsas Kairys

 

Nuotraukos:

Vilniaus r. Karvio šv.Juozapo bažnyčia;

Į bažnyčios gimtadienį atvyko J.E. vyskupas Arūnas Poniškaitis;

Bažnyčios altorius laukia iiškilios šventės;

Šv. Mišias aukoja J.E. vyskupas Arūnas Poniškaitis;

Kunigaikščių Giedraičių palikuonio Stanislovo Giedraičio dovana Karvio šv. Juozapo bažnyčiai.