Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimas su Išganytojo Gimimo iškilme

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimas su Išganytojo Gimimo iškilme

Brangūs broliai ir seserys!
Savo kasdienybėje dažnai laukiame visai paprastų dalykų – svečių, iš kiemo sugrįžtančio vaiko, darbo dienos pabaigos, į mažą užpustytą stotį atvykstančio traukinio… Laukimo išsipildymas visuomet nudžiugina, išvaduoja nuo dalelės nerimo ir abejonės. Koks tad didelis pasikeitimas turi įvykti mūsų širdyse sulaukus svarbiausio žmonijos istorijos išsipildymo, Išganytojo gimimo, kuris išlaisvina nuo grėsmės, kad liksime supančioti nuodėmių ir šio pasaulio laikinumo.
Sulaukę mažų žemiškų džiaugsmų, jų netrukus netenkame. Svečiai išsiskirsto, atostogos baigiasi, algą ar premiją išleidžiame, net brangiausias pirkinys ilgainiui nublunka ir atsibosta. Kalėdų išsipildymas kitoks, jis neprarandamas ir neišbarstomas. Įsikūnijęs Kristus bus su mumis iki šio pasaulio pabaigos, o amžinybėje Švenčiausiosios Trejybės artumui neliks laiko ir erdvės ribų.
Sklandant baugioms pranašystėms apie netikėtai sumenkusias gėrybes ir atėjusį sunkmetį, šiomis šventinėmis dienomis mąstykime apie turtus, kurie nepranyksta ir nesusitraukia. Pažvelkime į Kūdikėlį Jėzų – ką jis turi Kalėdų naktį, suvystytas į drobės lopinėlį ėdžiose, dar nesulaukęs Trijų Karalių dovanų? Didžiausias Jo turtas yra aukos misija, su kuria Dievas atsiuntė Vienatinį Sūnų į mūsų pasaulį. Mylinti, atsidavusi Motina ir rūpestingas globėjas šv. Juozapas – tai vaikelio lobis, kurio niekas negali atstoti.
Ką turi Šventoji Šeima be asilėlio, palaikių rūbų ir kelių skatikų varganame kelionės krepšyje? Jos turtai – tai begalinis pasitikėjimas Dievu, kuris gelbsti nuo visų nelaimių, tai noras išgirsti Aukščiausiojo balsą, kuris nurodo gyvenimo kelią. Sulaukę pažadėtojo Pirmgimio, jie turi ką mylėti ir kuo rūpintis tarpusavio sutarimo dvasioje, todėl jaučiasi ypatingai apdovanoti ir be galo turtingi.
Šioje žemėje negalime įgyti visko, ko geidžiame, ar ką turi kiti. Tačiau Kalėdų džiaugsmas aplanko kiekvieną, kuris Viešpaties angelo ir dangaus kareivijos paskelbtą žinią įsileidžia į savo širdį. Linkiu tą džiaugsmą priimti kaip didžiausią ir vis augantį mūsų tikėjimo turtą, dalytis juo savo šeimose ir bendruomenėse. Tegu Dangaus išliejama malonė kiekvienus namus pripildo jaukumu ir ramybe. Linksmų Šventų Kalėdų!