Pagrindinis puslapis Uncategorized Kardinolas A. J. Bačkis gyvenimo istoriją atveria kygoje „Taip, laimingas“

Kardinolas A. J. Bačkis gyvenimo istoriją atveria kygoje „Taip, laimingas“

bernardinai.lt

Pietūs su JAV prezidentu Ronaldu Reaganu, apsilankymas Kremliuje pas Michailą Gorbačiovą, pokalbiai su popiežiumi Jono Pauliumi II ar Czesławu Miłoszu, savo akimis regėtas partizanas Juozas Lukšas-Daumantas, gyvenimas Paryžiuje, Romoje, Maniloje, Ankaroje, galiausiai Vilniuje – sunkiai aprėpiamą ir turtingą biografiją sukaupęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis ryžosi ilgiems ir atviriems pokalbiams, kurie sugulė į knygą „Taip, laimingas“.

Per dvidešimt keturis pašnekesius su poetu, vertėju, Nacionalinės premijos laureatu Antanu Gailiumi kardinolas pasakoja apie Bažnyčios struktūras ir jos santykius su tautomis ir valstybėmis, peržvelgia susitikimus su iškiliausiais politikais ir paprastais tikinčiaisiais, šmaikštauja apie savo sėkmėmis ir nesėkmėmis pasibaigusias „zbitkas“ ir „durnystes“. Jis prisimena misijas į Filipinus, Turkiją ar Nigeriją, popiežius, su kuriais teko dirbti ir bendrauti, grįžimą į Lietuvą, Jono Pauliaus II vizitą į mūsų šalį, kilusius ginčus dėl prezidento Algirdo Brazausko laidotuvių, popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimą – visa tai, kur jis aktyviai dalyvavo, veikė, sprendė, stebėjo iš vidaus.

Kardinolas A. J. Bačkis – tikras išeivijos lietuvių intelektualas, išaugęs patriotų šeimoje, o okupacijai pasibaigus, grįžęs į Lietuvą ir visomis išgalėmis jai dirbęs. Nemenką dalį savo gyvenimo jis praleido pačiose svarbiausiose Visuotinės Bažnyčios tarnybose. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir popiežiui įkūrus Vilniaus bažnytinę provinciją, buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Šią tarnystę tęsė daugiau kaip dvidešimt metų. Per tą laiką rūpinosi visokeriopai atkurti Bažnyčią, katalikiškas ugdymo, kultūros, labdaros institucijas bei sukurti teisinę bazę Bažnyčios ir valstybės santykiams. 2001 m. jis buvo paskirtas Kardinolu.

„Esu literatas, taigi man pirmiausia rūpėjo priartinti galimam skaitytojui Jo Eminencijos asmenį, apie kurį nelabai daug žinome, nors jis dvi dešimtis metų buvo Vilniaus arkivyskupas“, – teigia kardinolo kalbintojas A. Gailius ir priduria: „Šioje knygoje, žinoma, galima rasti visko – ir istorijos, ir teologijos, ir aktualiosios politikos komentarų. Ji galėtų sudominti daugelį“.

Knygą „Taip, laimingas“ išleido „Naujasis Židinys-Aidai“.