Pagrindinis puslapis Lietuva Liepos 6-oji Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną kariškiai apdovanojo ir civilius

Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną kariškiai apdovanojo ir civilius

Apdovanoti medaliu „Už nuopelnus“ Zigmas Tamakauskas, Elena Skaudvilaitė, Adolfas Gurskis ir Anatolijus Žibaitis. Tado Grigaičio nuotraukos

Aldona GRIGAITIENĖ, www.voruta.lt

  Lietuvos Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena iškilmingai buvo minima Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje. Šis minėjimas turėjo ne tik šventės, bet ir apdovanojimų  išraišką. Jame dalyvavo ne tik kariškiai, bet ir kviestiniai civiliai asmenys. Civiliams skirtu medaliu „Už nuopelnus“, kuriame įrašyti žodžiai „Laisvė, Garbė, Tėvynė“, buvo apdovanoti buvę Vilniaus universiteto lituanistinių studijų studentai Marija Eidukevičiūtė – Trasauskienė, Adolfas Gurskis, Elena Skaudvilaitė, Zigmas Tamakauskas ir Anatolijus Žibaitis, kurie sovietinės okupacijos metais rizikuodami tvarkė lietuvių karių kapus Vilniaus Rasų ir kitose kapinėse, rūpinosi tautinių ir krikščioniškų vertybių bei nesuklastotos Lietuvos  istorijos sklaida. Šiuos garbingus apdovanojimus įteikė Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Ministro Raimundo Karoblio sveikinimas

     Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, šie žmonės savo darbine ir visuomenine veikla aktyviai įsijungę į Sąjūdžio veiklą, stengėsi aktyviai prisidėti  prie jaunimo patriotinio pilietinio ugdymo, mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimo, jų plėtros, prie atgimusios valstybės pamatų stiprinimo. Adolfas Gurskis buvo ELTOS generalinis direktorius, Zigmas Tamakauskas buvo Kauno savivaldybės tarybos narys ir Pilietybės komisijos pirmininkas,  Seimo nario padėjėjas, kandidatas į LR Seimą, Lietuvos istorijos mokytojas. Elena Skaudvilaitė ir Anatolijus Žibaitis mokyklose mokiniams dėstė lietuvių kalbą, žadino jų domėjimąsi literatūra. Jie ir dabar, jau sulaukę garbingo amžiaus, nenuleidžia rankų dirbdami vienokį ar kitokį visuomeninį darbą: Elena Skaudvilaitė – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, poetė ir vertėja, neseniai išleidusi penktą savo poezijos knygą  „Žodžių dūzgesys“, kurioje ryškūs Tėvynės meilės, pilietinės atsakomybės ir doros motyvai.

Medalis  prisegamas Adolfui Gurskiui

     Anatolijus Žibaitis, domėdamasis Žemaitijos paribio ir Klaipėdos krašto praeitimi, šiais metais parašė apybraižų knygą apie  Žemaitijos miestelio Gardamo ir aplinkinių kaimų istorinę praeitį.  Pažymėtina, kad A. Žibaičio žmona Dalia taip pat žinoma regiono poetė ir įvairių miniatiūrų autorė, galėjusi savo kūrybą skelbti tik Nepriklausomoje  Lietuvoje. Prieš kurį laiką išėjo jau dešimtoji jos eilėraščių ir tikrų žmonių gyvenimo istorijų knyga „Tarp dienos ir nakties“.

     Zigmas Tamakauskas žinomas kaip pažintinių  ekskursijų po Lietuvą vadovas ir švietėjas, publicistas, Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus  Švietimo komiteto pirmininkas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo narys.

Adolfas Gurskis ir Zigmas Tamakauskas su savo artimaisiais prie Lietuvos partizanų vado generolo J. Žemaičio- Vytauto paminklo

     Džiaugiamės jų visų kilnaus darbo įvertinimu, linkėdami jiems kuo geriausios sveikatos, dar daug gražios kūrybinės veiklos.