Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Karaliaučiaus kraštas. 16-oji lietuvių kalbos ir etninės kultūros olimpiada

Karaliaučiaus kraštas. 16-oji lietuvių kalbos ir etninės kultūros olimpiada

 A. Bartniko nuotraukos

Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja, www.voruta.lt

Į Černiachovsko (Įsruties) pedagoginio instituto aktų salę rinkosi moksleiviai iš visos srities ir studentai. Olimpiados tikslai tokie pat, kaip ir ankstesnių: ugdyti teigiamą požiūrį į lietuvių kalbą ir etnokultūrą, patikrinti moksleivių kalbėjimo, skaitymo bei gramatikos įgūdžius.

Vedantieji pranešė, kad ši olimpiada skirta Lietuvoje paskelbtiems bibliotekų metams, vyksta srityje, kur draugiškai gyvena 130 tautybių. Sugiedoti Rusijos Federacijos ir Lietuvos valstybiniai himnai.

Kaliningrado srities regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas paskelbė olimpiados pradžią ir pristatė svečius.

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato kultūros atašė Raminta Gecevičienė pasidžiaugė, kad olimpiada kasmet vyksta krašte, kur parašyta I-oji lietuviška knyga, gramatika, išleistas laikraštis. Pasak p. Ramintos lietuvių kalba yra tarp dešimties sunkiausių pasaulio kalbų. Ji linkėjo mokiniams sėkmės, nes olimpiada – ir šventė, ir žinių patikrinimas.

Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske konsulas Bronius Makauskas padėkojo organizatoriams, šeimininkams, svečiams ir mokytojams už tai, kad šiame institute gali vykti toks renginys, kad gerbiama lietuvių kalba ir kultūra. Kaliningrado Švietimo ministerijos vardu sveikino Marina Šliapina, linkėjo sėkmės ir gražaus bendravimo.

Koncertavo Sovetsko (Tilžės) vaikų kūrybos namų choreografinis kolektyvas. Instituto šokėjos pašoko lietuvišką „Kepurinę“.

Olimpiada vyko grupėmis. 2-4 ir 5-7 klasių moksleiviai deklamavo lietuvių poeto eilėraštį ar prozos kūrinio ištrauką. 8-9 klasių moksleiviai pristatė kūrybinį rašto darbą. 10-11 klasių moksleiviai ir studentai atliko leksikos ir gramatikos testą.

Mokiniams buvo organizuota pažintinė edukacinė programa, jie atsakinėjo į viktorinos klausimus. Prie apvalaus stalo vyko lietuvių kalbos mokytojų diskusija.

Komisijos suvedė rezultatus ir paskelbė nugalėtojus. 2-4 klasių grupėje 1-oji vieta skirta Ilonai Kobizkajai (Nemano 2-oji vidurinė, mokyt. V. Martišauskienė).

2-osios vietos – Olgai Asakavičius (Krasnoznamensko vaikų ir jaunimo kūrybos namai, mokyt. A. Janvariova) ir Aleksandrui Rodenko (Nesterovo vid. m-kla, mokyt. T. Rodenko).

3-osios vietos – Rimui Belkevičiui (Pobedino vid. mokykla, mokytoja T. Rodenko) ir Zacharijui Kurnosovui (Sovetsko 10-asis licėjus, mokytoja T. Pavlova).

5-6 klasių grupėje:

1-oji vieta – Eglei Makejevai (Sovetsko kūrybos centras, mokyt. T. Pavlova).

2-osios vietos – Annai Marijai Jegorovai (Gurjevsko gimnazija, mokyt. I. Tiriūba) ir Angelinai Skilandytei (Gusevo 5-oji vid. m-kla, mokyt. G. Koliago).

3-osios vietos – Lijanai Prialgauskaitei (Kaliningrado 19-asis licėjus, mokyt. L. Meščeriakova) ir Borisui Sadchian (Kaliningrado 35 licėjus, mokyt. A. Karmilavičius).

7-9 klasių grupėje:

1-osios vietos – Viktorijai Belkevičiūtei (Pobedino vid. m-kla, mokyt. T. Rodenko) ir Andrejui Černiauskui (Uljanovo vid. m-kla, mokyt. E.A. Bukontienė).

2-osios vietos – Antanui Paukščiui (Sovetsko kūrybos centras, mokyt. T. Pavlova) ir Anastazijai Nebolsinai (Černiachovsko 4-oji vid. m-kla, mokyt. Ona Druseikaitė).

3-oji vieta – Polinai Saprikinai (Kaliningrado 19-asis licėjus, mokyt. S. Škurina).

10-11 klasių grupėje:

1-oji vieta – Alvidui Plačiui (Uljanovo vid. m-kla, mokyt. E.A. Bukontienė). 2-oji vieta – Anastazijai Zaikinai (Černiachovsko 4-oji vid. m-kla, mokyt. O. Druseikaitė).

Studentų grupėje:

1-oji vieta – Marijai Strekozovai. 2-osios vietos – Nadeždai Škutko ir Tamarai Barajevai (Visos iš Baltijos I. Kanto universiteto, dėstytoja V. Lopetienė). 3-oji vieta – Uljanai Tiumencevai (Černiachovsko pedagoginio institutas, dėstytoja T. Rodenko).

Mūsų mokiniai noriai dalyvauja olimpiadose, susitinka su draugais, pabendrauja, susipažįsta. Mokytojai dalijasi darbo patirtimi, aptaria aktualius darbo klausimus. Pagal tradiciją buvo padaryta bendra nuotrauka, ir atsisveikinome iki kitos olimpiados.

Dėkojame srities Švietimo ministerijai, Černiachovsko pedagoginio instituto vadovybei, asociacijos pirmininkui A. Bartnikui, Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai, Mažosios Lietuvos fondui ir visiems, prisidėjusiems prie sklandaus olimpiados darbo.