Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Kapų puošimo diena (Memorial Day) Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje

Kapų puošimo diena (Memorial Day) Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje

Kapų puošimo diena (Memorial Day) Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje

Seniausios lietuviškos kapinės Čikagoje – Tautinės Kapinės.  Nuotraukų autorė – LŠSI atsakingoji sekretorė Roma Bikulčius. Renginio akimirkos.

www.voruta.lt

Kapų puošimo diena (Memorial Day) yra švenčiame Amerikoje nuo Amerikos pilietinio karo laikų ir įteisinta kaip federalinė šventė nuo 1971 metų. Tą dieną amerikiečiai aplanko kapus ir memorialus, dalyvauja paraduose, pagerbdami vyrus ir moteris, kurie tarnavo JAV karinėse pajėgose.

Tradiciškai pagerbimo ceremonija vyko Lietuvių tautinėse kapinėse,
kurioje dalyvavo Čikagos šauliai, skautai, skautų atšakos „Miško
broliai“ skautai, Dariaus ir Girėno veteranų posto #271 nariai, lietuvių Masonų klubas,  lietuvių tautinių kapinių taryba ir kitos organizacijos.

Prelegentas JAV jūrų pėstininkų korpuso veteranas Peter Karlovics
šventinėje kalboje priminė JAV prezidento J.F. Kennedy žodžius:
„Ask not what your country can do for you – ask what you can do for
your country“ (Neklausk, ką tavo šalis gali dėl tavęs padaryti, bet klausk, ką tu gali padaryti savo šaliai).  Per Antrąjį pasaulinį karą jis pasinaudojo savo tėvo ryšiais, kad patektų į Amerikos karinį laivyną. Už narsumą buvo apdovanotas aukščiausiu apdovanojimu.

Šventėje taip pat buvo akcentuojama, kad 2019 metai LR Seimo
paskelbti Lietuvos Šaulių Sąjungos 100-mečio ir Pasaulio lietuvių
metais!

Po šventės dalyviai aplankė artimųjų kapus, juos puošė gėlėmis ir lietuviškomis trispalvėmis.

LŠSI informacija

Lietuvių Tautinėse kapinėse tarp daugelio mūsų tėvynainių yra ir kuklus Klaipėdos sukilimo karinio vadovo plk. Jono Budrio kapas. Beje, jo noras palaidoti jį Nepriklausomoje Lietuvoje, Klaipėdoje, dar neišpildytas. Gal 2023 m., minint drąsiausią Lietuvos politinės – karinės akcijos jubiliejų jis sugrįš į Tėvynę… Beje,  Klaipėdoje nėra jokio plk. Jono Budrio atminimo akcento. Verta pagalvoti  ir įamžinti.