Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“

Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“

Valentino Juraičio nuotr.

www.mazojilietuva.lt

Ilgametis  buvęs  Černiachovsko  Pedagoginės mokyklos  Aleksejus Bartnikas ir jo visuomeninė veikla patenka į Rusijos valdininkų nemalonę: Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“, kurią  žinomas  regiono pedagogas įkūrė kartu su kolegomis.

Padėtį aštrina įtempti  ES, JAV ir Rusijos santykiai dėl karo Ukrainoje. Į propagandinę  apyvartą  grįžta  ,,šaltojo karo“ leksika: ,,liaudies priešai“, ,,rusofobai“, ,,penktoji kolona“. Ir dėl šios įtampos, vietinių karjeristų  pastangomis, nukenčia niekuo dėti piliečiai.

Valentino Juraičio nuotr.

Kaliningrado srities Černiachovsko miesto teismas Teisingumo ministerijos prašymu likvidavo Lietuvių kalbos mokytojų asociaciją. Apie tai praneša leidinys „Rusijos vakarai“ su nuoroda į buvusį organizacijos pirmininką Aleksejų Bartniką. A.Bartnikas yra lietuvių ir rusų švietimo ir kultūros veikėjas, Rusijos Federacijos nusipelnęs mokytojas, daug jėgų skiria etnokultūriniam puoselėjimui Kaliningrado srityje, kur gyvena įvairių tautybių žmonės.
Remiantis formalumais
Tokį sprendimą, pasak Bartniko, teismas priėmė birželio 27 d. Formali likvidavimo priežastis – organizacijos dokumentų neatitikimas. Apie tai pasklebė rusų kalba  leidžiamas portalas www.severreal.org
Tuo pat metu Kaliningrado srities rusų bendruomenės vykdomasis direktorius Maksimas Makarovas savo tinklaraštyje apkaltino Bartniką bendrininkavimu.


Lietuvos specialiosios tarnybos

Makarovas savo telegramos kanale rašo, kad Bartnikas „tiesioginiu finansavimu iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir jos interesais Kaliningrado teritorijoje vykdė labai savotišką“ etnokultūrinę „veiklą“. „Jis sukūrė …vadinamosios „minkštosios galios“ įrankius ir mechanizmus, kurių tikslas – iš Kaliningrado srities rusų, daugiausiai gyvenančių vaikų,  išauginti prolietuvišką „penktąją koloną“ po lietuvių kalbos studijų skėčiu. Kalba ir kultūra, kuri tinkamu metu sugebės įvykdyti separatistinio jausmo užduotis…“, – sako Makarovas. Makarovas, be kita ko, apkaltino Lietuvių kalbos mokytojų asociaciją populiarinant filosofo ir humanisto Vydūno, kurį Makarovas vadina „rusofobu“, idėjas. Liepos pradžioje Sovetsko valdžia nuėmė  jo garbei  pakabintą  atminimo lentą. prie namo, kur filosofas ilgus metus gyveno ir kūrė. Sovietmečio valdžios pripažintą  filosofą, humanistą Vydūną, dėl savo pažiūrų  nukentėjusį nuo fašistų hitlerininkų, kai kurie dabartinės  Sovetsko  savivaldos pareigūnai bando įrašyti  į ,,blogiečius“.

Šaltojo karo leksika

Makarovas, remdamasis anonimine žinute, taip pat rašo, kad po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Lietuvių kalbos mokytojų asociacijos nariai iš Lietuvos diplomatų esą gavo propagandinius lankstinukus, kuriais buvo siekiama diskredituoti Rusijos kariuomenės veiksmus. Savo žodžiam pagrįsti įrodymų jis nepateikia.

Ieškant priešų, ir siekiant dar labiau pabloginti  kaimyninių šalių santykius, galima prisigalvoti  ir daugiau nebūtų  dalykų, kaltinimų. Tuo labiau, propagandinė dirva raganų medžioklei  dabar yra palanki. Kiekvienas  išsišokėlis  gali  padaryti karjerą, kovodamas su nebūtais priešais. Taip buvo  per ,,stalininius valymus“.

Šiandien yra kaltas Vydūnas, daug nukentėjęs nuo hitlerinių fašistų,  rytoj  – bus kitas.

Valentino Juraičio nuotr.

Bartnikas Makarovo teiginių nekomentavo. Jis teigė, kad organizacija neketina skųsti sprendimo likviduoti, nepaisant to, kad Kaliningrado srityje reikia mokytis lietuvių kalbos. Pasak jo, regione gyvena apie 10 000 gimtakalbių, pusė jų – mišriose šeimose. „Kasdieniame gyvenime jie paprastai kalba rusiškai, bet tėvai nori, kad vaikai išmoktų lietuvių kalbą. Yra pavyzdžių, kai vaikai įstoja studijuoti į Lietuvos universitetus“, – aiškino jis, rašoma portale www.severreal.org

Lietuvių kalbos mokytojų asociacija Kaliningrado srityje veikia nuo 1995 metų. Ji organizavo įvairius kultūrinių mainų renginius tarp Rusijos ir Lietuvos.

xxxx

  • Vykdydama Europos Sąjungos nutarimus, Lietuva uždraudė sankcionuotų krovinių tranzitą geležinkeliais iš Rusijos į Kaliningradą. Tokį sprendimą lėmė Europos sankcijų Rusijai įgyvendinimas dėl invazijos į Ukrainą. Šiuo atžvilgiu į Kaliningradą nustojo būti tiekiamas plienas, cementas ir kitos prekės.
  •  • Birželio 23 dieną Europos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis paskelbė, kad Europos Sąjunga peržiūrės direktyvas, ribojančias sankcionuotų prekių tranzitą į Kaliningradą. Europos pareigūnai baiminosi karinės konfrontacijos.
  •  • Liepos 13 dieną Europos Komisija paskelbė, kad draudimas vežti sankcionuotus krovinius į Kaliningrado sritį per ES teritoriją galioja tik kelių transportui, šiuos krovinius krovinius galima gabenti geležinkeliu – „atliekant būtiną kontrolę“. Tuo pačiu metu karinius krovinius, taip pat dvejopo naudojimo gaminius, gabenti draudžiama visomis transporto rūšimis.

 Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“

Komentarų sekcija uždaryta.