Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Kalesninkų pagrindinei mokyklai suteiktas Mykolo Rudzio vardas

Kalesninkų pagrindinei mokyklai suteiktas Mykolo Rudzio vardas

Vladas KASPERAVIČIUS, Šalčininkai

Mokslo ir žinių dieną Šalčininkų rajono pakraštyje esančiuose Kalesninkuose būta gero ir tauraus pakilimo. Šio kaimo lietuviškai pagrindinei mokyklai buvo suteiktas šioje vietovėje dirbusio kunigo ir švietėjo Mykolo Rudzio vardas. Tai pirmas atvejis, kai Pietryčių Lietuvos mokyklai suteikiamas kunigo vardas.

Bažnyčioje, kurią pastatė M. Rudzis, parapijos klebonas Elijas Anatolijus Markauskas aukojo šv. Mišias, po jų prie mokyklos buvo atidengta atminimo bareljefinė lenta.

Mokyklos direktorė Renata Aukščionienė pasidžiaugė, kad pasiektas kilnus tikslas ir nuo šiol mokykla vadinsis iškilios praėjusio šimtmečio asmenybės vardu.

M. Rudzis 1915 metais Kalesninkuose įsteigė pradinę lietuvišką mokyklą, šelpė ir rėmė neturtingus mokinius, steigė bei organizavo lietuviškas organizacijas, platino lietuvišką spaudą.

Pasak M. Rudzio mokyklos direktorės R. Aukščionienės, šio vardo suteikimo mokyklai procesas prasidėjo prieš septynerius metus. Daug padėjo nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ leidėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius bei istorikas Vytautas Valentinas Česnulis.

Iškilmėse dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus specialistas Vidmantas Vansavičius, knygos „Kalesninkų parapijos atgimimas“ autorius Vytautas Valentinas Česnulis, „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Alfonsas Petrukevičius, pasienio apsaugos Purvėnų užkardos vadas Petras Česokas, kunigai, kaimo bendruomenės aktyvistai bei mokinių tėvai.

Taurumo renginiui suteikė mišraus choro „Aidija“ dainavimas.

Autoriaus nuotr.

Nuotraukose:

1. Kunigas Mykolas Rudzis palaidotas prie Kalesninkų bažnyčios

2. Mokiniai su tautiniais drabužiais šv. Mišių metu

3. Dainuoja mišrus choras „Aidija“ (vadovas Romas Gražinis)

4. Mišias aukojo kunigai Marjan Apriško, Elijas Anatolijus Markauskas ir Vaidas Vaišvilas

5. Iškilmingas Kalesninkų bendruomenės susirinkimas

6. M. Rudzio mokyklos direktorė R. Aukščionienė džiaugiasi pasiektu tikslu

7. Mokiniai parodė poetinę kompoziciją

8. Sveikinimo kalbą pasakė Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus specialistas V. Vansavičius

9. Autografus ant knygos „Kalesninų parapijos atgimimas“ pasirašo autorius V. V. Česnulis. Prie jo Purvėnų užkardos vadas P. Česokas

Voruta. – 2013, rug. 14, nr. 19 (783), p. 11.