Pagrindinis puslapis Religija Katalikų Bažnyčia Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre pristatyta Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos stebuklų knyga

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre pristatyta Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos stebuklų knyga

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centre pristatyta Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos  Nugalėtojos stebuklų knyga

Kaišiadorių vyskupas doc. teol. dr. Jonas Ivanauskas dėkoja dr. Tojanai Račiūnaitei už bažnytinio paveldo tyrimus

www.voruta.lt

Vasario 21 d. Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos stebuklų knygos „Kazokiškių Marija – Dievo malonės pilnoji“[1] leidėjai buvo pakviesti į Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centrą. Tądien vyko Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas ir per pietų pertrauką knygos leidėjams buvo sudaryta galimybė pristatyti praėjusių metų pabaigoje išleistą knygą. Pirmasis žodį tarė Vievio Šv. Onos parapijos klebonas ir Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos parapijos administratorius kun. Alfonsas Kelmelis, papasakojęs, kokiu būdu, pradėjęs tvarkyti Kazokiškių bažnyčios zakristijoje buvusį archyvą, surado jame neįkainojamą 300 metų saugotą rankraštį.

Knygos pristatymo dalyviai: pirmoje eilėje Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, rez., mons., teol. dr. Algirdas Jurevičius, trečioje eilėje Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis (antras iš kairės), ketvirtoje eilėje iš kairės antras Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, klebonas dek. mons. Jonas Sabaliauskas

Knygos redaktorė savo kalboje paminėjo visus prisidėjusius prie knygos leidybos. Rankraštį iššifravo ir tekstą lenkų kalba spaudai parengė baltų literatūros tyrinėtoja, Poznanės Adomo Mickevičiaus Kalbotyros instituto Baltistikos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Justina Prusinovska. Iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą tekstą vertė Punske gyvenanti, Suvalkuose dirbanti Jolanta Jurkūnaitė, o teksto intarpus lotynų kalba vertė Vilniaus universiteto doktorantas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus archyvaras-fondų saugotojas Karolis Tumelis. Už įspūdingą knygos dizainą redaktorė dėkojo UAB „Aktin“ direktorei Neringai Jarmalienei ir dailininkei, dizainerei Alicijai Makauskaitei-Širvinskienei.

Knygos redaktorė Irma Stadalnykaitė

Susirinkusiesiems apie stebuklų knygų tradiciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Kazokiškių ir Trakų bažnyčiose[2] esantiems stebuklingiesiems Švč. Mergelės Marijos atvaizdams veikiant įvykusių stebuklų knygas papasakojo, naujausiomis įžvalgomis pasidalijo įžanginio knygos straipsnio „Atverčiant Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos stebuklų knygą“ autorė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktorė dr. Tojana Račiūnaitė. Jos skaidrėmis iliustruotas pasakojimas sulaukė didelio susidomėjimo ir klausimų.

Viešosios įstaigos „Vorutos“ fondo steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius padėkojo knygos leidybai 3500,00 Eur paramą suteikusiam Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, jo direktorei Dianai Varnaitei ir Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui, administracijai už paskirtus 3000,00 Eur. Dėl šios paramos knyga buvo išleista dvigubai didesniu nei planuota – 1 000 egzempliorių – tiražu, taip pat nuspręsta leidinyje pateikti ne vien rankraštinio teksto vertimą į lietuvių kalbą, bet ir spaudai parengtą originalų tekstą senąja lenkų ir lotynų kalbomis.

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje įrengtos Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčios altoriuje esantys sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas

Kaišiadorių vyskupas, doc. teol. dr. Jonas Ivanauskas padėkojo kun. Alfonsui Kelmeliui bei leidėjams už atliktą darbą ir bažnytinio paveldo saugojimą bei viešinimą. Knygos pristatyme dalyvavo ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, prieš keletą metų „Vorutos“ fondui padėjęs išleisti knygą „Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai“. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros klebonas dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius leidėjams aprodė katedroje įrengtą Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią, kurios altoriuje – sarkofagas su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio palaikais ir dailininko Zbignevo Gerčako (Zbigniew Gierczak) nutapytas kanoninis paveikslas; papasakojo apie katedroje esančias sakraliojo meno vertybes, relikvijas. Beje, „Vorutos“ fondas 2014 m. išleido knygą apie kard. Vincentą Sladkevičių, kurioje yra Palaimintajam Teofiliui Matulioniui skirtas skyrius „Apie vyskupą Teofilių Matulionį. Prelato Jono Jonio prisiminimai“[3].

Irma STADALNYKAITĖ, knygos redaktorė

_________________________________________

[1] Kazokiškių Marija – Dievo malonės pilnoji = Maria Kozakiska Łaski Bożey Pełna, versta iš lenkų ir lotynų k., tekstas lietuvių ir lenkų k., Trakai: Voruta, 2017, 104 p. Iliustr.

[2] Simonas Mankevičius, Trakų Dievo Motinos stebuklai, versta iš lenkų k., tekstas lietuvių ir lenkų k., Trakai: Voruta, 2013, 112 p. Iliustr.

[3] Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai, sud. Juozas Vercinkevičius, Trakai: Voruta, 2014, p. 165–188; Trakų žemė, 1993 m. gruodis, Nr. 12, p. 1–12.