Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kaip nugriauti bažnyčią?

Kaip nugriauti bažnyčią?

Šiomis dienomis Shenandoah miestelyje Pensilvanijoje griaunama pirmoji Amerikoje lietuvių statyta Šv. Jurgio (St. George) bažnyčia. Prieš keletą savaičių aplankėme Jim ir Dot Setcavage, šios bažnyčios parapijiečius, kurie apie šią tragediją papasakojo plačiau.
 
Ši bažnyčia niekada nebuvo apleista ar nusigyvenusi. Visais laikais ji buvo finansiškai pajėgi ir buvo laikoma ypatingos vertės pastatu. Bažnyčios draudimo suma siekė $10 mln. Uždarymo metu parapijoje buvo registruotos 665 šeimos (1250 parapijiečių), ižde – per $ 1 mln., o pastato fizinė būklė buvo gera. 2007m. Šv. Jurgio bažnyčia buvo nominuota Pensilvanijos valstijos istorinio paminklo statusui gauti. Neapsakomai skaudu, kad kartu su lietuvių istorijos Amerikoje pradžia yra sunaikinta istoriškai neįkainojama bažnytinė sieninė tapyba, vargonai, interjero elementai ir eksterjero detalės.
 
Šv. Jurgio bažnyčios statyba prasidėjo 1891 m. Ji nebuvo statoma dideliame mieste padedant turtingiems investuotojams. Priešingai, dvasios namai buvo statomi mažame angliakasių miestelyje, sunkų kasyklų darbą dirbusių mūsų tėvynainių rankomis. Tai vienas iš gražiausių gotikinės architektūros statinių Amerikoje, savo monumentalumu simbolizuojantis atvykusių į Naująją žemę pirmųjų lietuvių dvasinį stiprumą ir viltį. Shenandoah miestelis – labai mažas, tiek į ilgį, tiek į plotąbesitęsiantis vieną mylią, tačiau istorijoje žinomas kaip „bažnyčių miestas“.
 
Shenandoah buvo vadinamas Šiaurės Amerikos Vilniumi. Šv. Jurgio bažnyčia buvo aukščiausias miestelio pastatas ir prilygo katedrai. Bažnyčios bokštus galėjai matyti iš labai toli, kai į ją tuoktis jaunieji atvykdavo iš daugelio aplinkinių miestų. Šie dvasios namai uždaryti 2006 m., o sprendimas juos nugriauti priimtas praėjusiais metais. Šv. Jurgio bažnyčios uždarymas ir sugriovimas kelia daugybę klausimų. Negalime suprasti ir pateisinti bažnyčios griovimo, jos uždarymo būdo, kai kurių kunigų elgesio planuojamos uždaryti bažnyčios parapijiečių atžvilgiu, tikinčiųjų negerbimo ir atstūmimo.
 
Kaip nebūtų keista, lietuvių išeivijos istorijoje bažnyčios tapo kultūros centrais. Tai – vieninteliai mūsų lietuviško tapatumo ir dvasinės bei etninės kultūros centrai Amerikoje. Negalime įsivaizduoti, jog mes, gyvenantys šalyje, į kurią mūsų protėviai atvyko dėl tikėjimo laisvės, esame pasmerkti sunykti. Ir negalime suprasti, kodėl vietos, daugiau nei šimtą metų puoselėjusios lietuviškas tradicijas, tarnavusios lietuvių evangelizacijai, lankytos ir girdėjusios palaimintojo J. Matulaičio šventą maldą, iki šiol neturėjusios jokio įsiskolinimo ir bėdų, staiga turi būti sunaikintos. Lietuvių statytos bažnyčios Amerikoje yra jų istorijos užsienyje dalis. Tai dalis ir pačios Amerikos istorijos. Išsaugoti tokius paminklus – kiekvieno lietuvio pareiga ir atsakomybė. Šiandien, griaunant vieną iš Šv. Jurgio bažnyčios bokštų, žuvo darbininkas…
 
 
Nuotraukose:
 
1. Naikinamos milijonais dolerių apdraustos kryžių kelio istoriją atpasakojančios freskos ant lubų. Paskutinė freska į dulkes pavirto 2010 metų sausio 22 dieną. Vargonų rezonatoriai (viso 2 tūkstančiai) per išdaužytus langus išmesti laukan
2. Po pietų, pagrindinių mišių ir iškilmių metu, saulės spinduliai, patekę per rožinį langą, apšviesdavo didįjį altorių. Sakoma, kad to buvo siekiama, planuojant bažnyčios statybą. Darbininkams vitražus išsaugoti įsakyta nebuvo
3. Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia statyta 1891 m., perstatyta 1901m., akmeniu apklota ir padidinta 1915 m.
4. Bažnyčios bokšto smaigaliai – aukštesni už namą