Pagrindinis puslapis Lietuva Justino Marcinkevičiaus 90-ųjų gimimo metinių minėjimas

Justino Marcinkevičiaus 90-ųjų gimimo metinių minėjimas

Justino Marcinkevičiaus 90-ųjų gimimo metinių minėjimas

www.voruta.lt

2020 m. birželio 30 d. 18.00–19.30 val.

Valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė

Registruotis

 

Renginyje dalyvaus

Prezidentas Valdas Adamkus
Rašytojai Viktorija Daujotytė, Valentinas Sventickas, Vytautas Martinkus
Kunigas Ričardas Doveika
Solistai Ieva ir Vladimiras Prudnikovai
Pianistė Nijolė Ralytė-Prudnikovienė
Čiurlionio kvartetas
Kompozitorius Giedrius Kuprevičius
Aktorius Petras Venclovas
Medicinos profesorius Pranas Šerpytis

Bus pristatytos Poeto jubiliejui paminėti „Santaros“ išleistos knygos: Justino Marcinkevičiaus baladžių poema „Devyni broliai“ su Vytauto Valiaus iliustracijomis, Valentino Sventicko įžvalgų rinktinė „Ką žino upė“.

Bemaž kiekviena eilute, eilėraščiu ar žodžiu, ištartu viešoje erdvėje, Justinas Marcinkevičius deklaravo: „Baisu būtų, Lietuva, išleidus tave iš akių, tavo ranką pametusiam būtų baisu: žiūrėti ir – nematyti, klausyti ir – negirdėti.“ Kad tuos žodžius išgirstų senutėlė nuo Veisiejų, garbus matematikos akademikas, iškilus dvasininkas, kad širdin priimtų Tauta ir Valstybė, „reikia talento, kalbos, literatūros, tautos gyvenimo pajautimo ir supratimo. Reikia sąlyčio su aukštuoju pasauliu. Dievo duotu ir ne visiems atsiveriančiu“, – naujojoje knygoje „Ką žino upė“ teigia Valentinas Sventickas. O garbusis Kardinolas Vincentas Sladkevičius baladžių poemą „Devyni broliai“ vadino „baltąja evangelija“.

Šį pavasarį Poetui būtų suėję devyniasdešimt metų. Valdovų rūmai visada jautė Jo rūpestį šių erdvių dvasine sveikata. Simboliška, kad kanonu virtęs Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“ pirmą kartą buvo pastatytas praėjusio šimtmečio pabaigoje ir rodytas šioje vietoje tuo metu, kai Valdovų rūmuose vyko archeologiniai kasinėjimai ir stovėjo archeologų angarai.

Norėdama išreikšti pagarbą Poetui, Valdovų rūmų bendruomenė drauge su kultūros žurnalu „Santara“, maloniai talkinant aukštojo meno atlikėjams, paskutinį birželio antradienį kviečia drauge pabūti Justino Marcinkevičiaus dvasinėje erdvėje.