Pagrindinis puslapis Kultūra Juozas Maceika. Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais

Juozas Maceika. Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais

Juozas Maceika. Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais

www.voruta.lt

Po daugiau nei aštuoniasdešimties metų nuo teksto parengimo dienos šviesą išvydo vieno aktyviausių Lenkijos okupuoto Vilniaus lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjų, muziejininko Juozo Maceikos (1904–1991) parengtas dokumentų rinkinys „Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938 metais“.

Tai unikalus šaltinis visiems, besidomintiems ar dar tik atrasiantiems pamirštą lietuvių tautos istorijos puslapį – prieškario Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą. Lietuvos visuomenei, kuri nei mokykloje, nei žiniasklaidoje, nei populiariojoje ar mokslinėje istorinėje literatūroje su šia tema nesusidūrė, tai gali tapti paskata plačiau domėtis ir geriau pažinti aprašomą laikotarpį ateityje.

J. Maceikos rankraštinės medžiagos paskelbimas itin reikšmingas ne tik Lietuvos istorijos tyrinėtojams, kurie naudodamiesi ja galės giliau ir plačiau tyrinėti XX a. pirmosios pusės Vilniaus kraštą, bet ir visiems besidomintiems šio krašto istorija ir jo žmonėmis. Leidinys taip pat reikalingas Lietuvos Respublikos valdžios vyrams ir moterims, ypač atstovaujantiems Lietuvai sprendžiant įvairius klausimus, susijusius su Lenkijos Respublika. Kuo daugiau istorijos žiniomis bus išprususi Lietuvos visuomenė, tuo ji bus aktyvesnė ir mažiau abejinga šiandieninei Pietryčių Lietuvos būklei, tautiniams klausimams ir istorinio atminimo įamžinimui.

dr. Nastazija Kairiūkštytė, istorikė

J. Maceikos dokumentų rinktinė, lydima svarių leidėjo įžvalgų, yra svarbus indėlis į Lenkijos 1920–1939 m. pavergtos Rytų Lietuvos lietuvių padėties ir dar nepakankamai ištyrinėtos polonizacijos studijas. Minimu laikotarpiu Rytų Lietuvoje vyko, anot tuomečio Lenkijos užsienio reikalų ministro J. Becko, „lenkiškumo bastiono kūrimas Vilniuje“. Šis leidinys reikalingas ne tik praeities įvykiams analizuoti, bet ir šiuolaikinės kultūros bei švietimo politikos formuotojams, jis suteikia progą brandesniu žvilgsniu įvertinti šiame krašte vykstančius procesus ir poreikius.

prof. dr. Bronius Makauskas, istorikas, diplomatas,
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius emeritas

genocid.lt