Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija „Juodasis šešėlių teatras” kaip bendradarbiavimo tiltas tarp Lenkijos ir Lietuvos mokyklų

„Juodasis šešėlių teatras” kaip bendradarbiavimo tiltas tarp Lenkijos ir Lietuvos mokyklų

Pagal Comenius programą vykdomo projekto “Europe on stage”- „Europa scenoje” Juodojo šešėlių teatro veiklas organizavo Lenkijos, Silezijos regiono Jastrzębie Zdrój miestelio, Zespół szkół Nr 9 im. Dr. M. Witczaka – specialioji mokykla. Mūsų viešnagės dienomis mokykla šventė kalnakasių dienas ir vyko pasiruošimas Šv. Kalėdų šventėms.

Jau pačią pirmą dieną buvome labai šiltai sutikti miestelio mero. Pats meras labai daug papasakojo apie Jastrzębie Zdrój miestelio istoriją, tradicijas. Maloniai nuteikė mero šiltas bendravimas su visais projekto dalyviais. Po trumpo pokalbio posėdžių salėje visi buvo pakviesti prie arbatos, kavos. Per viešnagę pas merą kiekvienos šalies atstovai pagiedojo savo kalėdinę giesmę. Mokyklos direktorė kartu su meru ir jo atstovais taip pat prisijungė prie dainavimo ir atliko savo šalies kalėdinę giesmę. Baigiantis mūsų susitikimui meras neišleido mūsų be atminimo dovanėlių. Šis malonus, šiltas, nuoširdus bendravimas tikrai gerai mus visus nuteikė ateinančioms veikloms ir buvimui kartu.

Mokyklos mokiniai svečiams parengė koncertą. Visus svečius pakerėjo koncerto dalyvių nuoširdumas ir atvirumas. Mokiniai ir svečiai  džiaugėsi tarpusavio bendravimu.  Po koncerto įvyko oficialus priėmimas mokyklos administracijoje. Mokyklos direktorė supažindino projekto dalyvius su šalyje vykdoma švietimo politika ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu Lenkijoje. Be tokių vaikų ugdymo integruotai bendro ugdymo  mokyklose, yra platus tinklas ir specialiųjų mokyklų. Tokiame mieste kaip Jastrzębie Zdrój, kur yra 92 tūkstančiai gyventojų – yra dvi specialiosios mokyklos, kuriose yra ugdomi mokiniai iki 23 ar 27 metų, atsižvelgiant į intelekto sutrikimo laipsnį. Mūsų aplankytoje mokykloje mokosi virš 150 mokinių. Mokykloje mažėja mokinių skaičius. Vis daugiau intelekto sutrikimą turinčių mokinių ugdomi integruotai, o ir emigracija žymiai pablogino tokių mokyklų padėtį. Pasikeitė ir specialiosios mokyklos ugdymo turinys. Vyresniųjų klasių mokiniai mokosi gamtamokslinių dalykų; fizikos, chemijos. Mokykloje privalomos ir užsienio kalbos pamokos. Dar netolimoje praeityje šie dalykai nebuvo privalomi. Taip specialiųjų mokyklų ugdymo turinys priartinamas prie bendro lavinimo mokyklų ugdymo turinio. Šios mokyklos  misija – parengti mokinius savarankiškam gyvenimui. Mokyklos aplinka, veiklos pritaikytos kasdieninių įgūdžių formavimui ir saviraiškos ugdymui. Prieš aštuonerius metus, kelių mokytojų entuziasčių dėka, buvo įkurtas juodasis šešėlių teatras. Teatro įkūrėjos kėlė sau uždavinį, kaip minimaliomis išraiškos priemonėmis skatinti protinę negalią turinčių mokinių saviraišką. Teatro vadovės sukūrė unikalią metodiką, priemones, kurios yra pripažintos šalyje. Lenkijos projekto partneriai  pristatė savo teatrą, sumaniai organizavo užsiėmimus, kurių metu mokėmės valdyti priemones, padedančias kurti  vizualiają spektaklio raišką. Daug teigiamų emocijų sukėlė galimybė patiems sukurti spektakliuką pateikta tema. Pažintį su ,,Juoduoju šešėliu”, angl.”Black shadow theatre”, teatru vainikavo sukurtų spektakliukų pristatymas. Gera nuotaika, nuoširdus tarpusavio bendradarbiavimas paliko puikių įspūdžių. Šiais įspūdžiais labai norėjome pasidalinti ir su kitomis Vilniaus specialiosiomis mokyklomis, nes toks teatras, kuris naudoja vizualines,  taktilines priemones muzikiniame kontekste, atliepia protinę negalią turinčių mokinių galimybes. Kadangi projeko dalyviai turi asmeninių ryšių su Vilniaus Verkių daugiafunkciniu centru, kuriame ugdomi protinę negalią turintys mokiniai, pasiūlėme Lenkijos specialiąjai mokyklai užmegzti draugiškus kontaktus su šia mokykla. Grįžę į Vilnių, Verkių daugiafunkciniam centrui atvežėme labai šiltą laišką iš Lenkijos, kuriame mokykla kviečiama bendradarbiauti, dalintis gerąja pedagogine patirtimi. Verkių daugiafunkcinio centro administracija, mokytojai su susidomėjimu priėmė kvietimą , domėjosi “Juoduoju šešėlių teatru”. Svarstė galimybę tokį teatrą įkurti ir pas save.

 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos Spec.pedagogė Dalija Dragūnienė ir Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Borkovska – Šantariova