Pagrindinis puslapis Naujienos Jubiliejinis Trakų Dievo Motinos kalendorius 2019-iesiems

Jubiliejinis Trakų Dievo Motinos kalendorius 2019-iesiems

Jubiliejinis Trakų Dievo Motinos kalendorius 2019-iesiems

Prieš tris šimtmečius, t. y. 1718 m. rugsėjo 4 d. įvyko vienas svarbiausių įvykių ne tik Bažnyčios, bet ir Lietuvos istorijoje. Popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis buvo vainikuotas stebuklingasis, malonėmis garsėjantis Trakų Dievo Motinos paveikslas. LR Seimas ir Lietuvos vyskupai 2018-uosius paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais. Bažnyčioje šie metai prasidėjo jau 2017 m. rugsėjo 1 d. Visus metus vyko įvairūs renginiai, iniciatyvos, skirti paminėti šiai išskirtinei sukakčiai. Visa tai sugulė į 2019-ųjų Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, kalendorių.

Svarbiausi Jubiliejaus renginiai

Neeilinės sukakties proga VšĮ „Vorutos“ fondas (Trakai) penkiomis kalbomis – lietuvių, lenkų, rusų, anglų ir vokiečių – išleido kasmetinį Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kalendorių 2019 metams, skirtą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300-osioms metinėms paminėti. Beje, Trakų bazilikos kalendoriai leidžiami nuo 1998 m. Šiemet išleistas kalendorius skiriasi nuo pernykščių. Ankstesniuose daugiausia dėmesio buvo skiriama pristatyti stebuklingajam Trakų Dievo Motinos paveikslui su aptaisais bei jo sekiniams, esantiems kitose Lietuvos ir užsienio bažnyčiose (Rozalimo, Želvos, Giedraičių, Semeliškių, Varnių, Agluonos (Latvija) ir kt.). Taip kalendorius įgaudavo dvigubą funkciją. Tai – ne tik laiko ir datos skaičiavimo priemonė. Jis kartu atlieka ir šviečiamąją funkciją, skatinančią domėtis gimtųjų Trakų istorija, kultūra, paveldu ir visa tai puoselėti.
2019-ųjų kalendoriuje neužmirštama priminti skaitytojams Lietuvos krikšto istorijos nuo Mindaugo laikų, t. y. nuo 1251-ųjų. Tačiau 2019-ųjų kalendoriuje didelis dėmesys vis dėlto skiriamas renginiams, susijusiems su sukakties minėjimu. Leidinio viršelyje puikuojasi Katalikų Bažnyčios pasaulyje ir Lietuvoje vadovai – Popiežius Pranciškus ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Taip jau sutapo, kad 2018-aisiais Šventasis Tėvas nutarė pagerbti savo vizitu Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Paskutiniame kalendoriaus lape užfiksuota ypatinga akimirka, kai Šventasis Tėvas papamobiliu atvyksta į Katedros aikštę Vilniuje, kur jo laukia tūkstantinė minia. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos patriarchas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kazimiero koplyčioje, irgi turėjo progą pasikalbėti su Popiežiumi.
Šventasis Tėvas vizito metu parodė neeilinę pagarbą Trakų Dievo Motinai. Visas pasaulis stebėjo, kaip jis Kauno Santakos slėnyje meldėsi prie Lietuvos Globėjos paveikslo. Popiežius garsėja pamaldumo atsidavimu Mergelei Marijai ir padovanojo Dievo Motinai votą – auksinę rožę.
Jubiliejiniais metais ne tik Lietuva, bet ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika sulaukė garbingų svečių. Trakų Dievo Motinos šventovę aplankė Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Polas Ričardas Galageris (Paul Richard Gallagher), Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Librevilio arkivyskupas (Gabonas, Afrika) Bazilijus Engone ir Šventojo Sosto diplomatas mons. Rolandas Makrickas. Prie stebuklingojo Švč. Mergelės Marijos paveikslo meldėsi visų trijų Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Telšių – seminarijų auklėtiniai, dvasininkai ir piligrimai iš visos Lietuvos.
Kalendoriaus skaitytojai prisimins Seime vykusią mokslinę konferenciją „Dievo Motina – tautų ir valstybių globėja“, Mariologijos kongresą Trakuose bei Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-osioms metinėms skirto Lietuvos ir Lenkijos pašto ženklo pristatymą, Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai aktą ir daugybę kitų iniciatyvų, jubiliejinių akimirkų.
2018-ieji tapo istoriniais metais, kurie įrodo, kad pamaldumas Trakų Dievo Motinai neužmirštas, puoselėjamas, o šių metų įvykiai amžiams įsilies ne tik į Lietuvos, bet ir pasaulio istoriją, o mes esame jos dalis.


 

Jubiliejinis Trakų Dievo Motinos kalendorius yra patogaus formato, gražaus dizaino – puiki kalėdinė/naujametinė dovana artimiesiems ir draugams. Kaina – 3 EUR. Leidinį galima įsigyti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje (kioskelyje), laikraščio „Voruta“ redakcijoje (Naujoji g. 16, Trakai). Taip pat siunčiame paštu (kalendoriaus kaina + siuntimo išlaidos). Daugiau informacijos tel.  8 605 111 17 ir el. p. vorutosfondas@voruta.lt.


Darbus atliko

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, kalendoriaus sudarytojas yra VšĮ „Vorutos“ fondo vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. Leidinį redagavo Irma Stadalnykaitė, maketavimo darbus atliko Jurgita Jakienė. Kadangi leidinyje informacija pateikiama penkiomis kalbomis, į pagalbą atskubėjo vertėjai Jolita Karčevska-Rus (lenkų k.) ir dr. Vytautas Januškevičius (anglų k., vokiečių k., rusų k.).
Kalendorius yra iliustruotas Danos Buinickaitės, Jolantos Zakarevičiūtės, Jono Česnavičiaus, Lino Braukylos, Juozo Norinkevičiaus, Antano Ulčino, Vido Venslovaičio, Roberto Dačkaus, Ramūno Guigos, Juozo Vercinkevičiaus nuotraukomis. Taip pat yra panaudotos fotografijos iš Mildos Audarienės asmeninio archyvo ir socialinio tinklo „Facebook“, Editos Rudelienės paskyros.
Kalendorių sudaro 16 p. (tiražas – 1 000 egz.), jį spausdino UAB „BALTO print“.

Rėmėjai

2018 m. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos patvirtino dalinai finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašą. Pagal šią programą VšĮ „Vorutos“ fondas gavo paramą kalendoriaus leidybai. Taip pat dėkojame už paramą Trakų seniūnijai, Trakų rajono savivaldybei, UAB „Trakų baldai“, Trakų kredito unijai, UAB „Rumida“, UAB „Trakų kooperacijos prekyba“,  V. Kananavičiaus IĮ „Nestrėvaitis“. Nuoširdžius padėkos žodžius tariame grafui Juzefui Tiškevičiui (hr. Józef Tyszkiewicz), dr. Genoefai Eitmontienei, Jadvygai ir Tadui Stommoms, Žiedūnai ir Viktorui Jenciams, supratusiems leidinio svarbą.
Ši parama – tai Jūsų visų svarus indėlis į Trakų krašto istoriją, kultūrą, dvasinio ir materialinio paveldo saugojimą bei puoselėjimą.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

 

Naujienos iš interneto