Pagrindinis puslapis Herbai Jono Karolio Chodkevičiaus 400 mirties metinių minėjimas Kretingoje

Jono Karolio Chodkevičiaus 400 mirties metinių minėjimas Kretingoje

Jono Karolio Chodkevičiaus 400 mirties metinių minėjimas Kretingoje

Iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatas Julius Kanarskas, Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius ir Genealogojos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas. Jolantos Klietkutės nuotr.

www.voruta.lt

Š.m. rugsėjį Kretingoje vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono, Vilniaus vaivados ir Žemaičių seniūno, karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus 400 metų mirties metinių minėjimas ir kenotafo atidengimas. Į kenotafo urną įdėti su J. K. Chodkevičiumi simboliškai susiję artefaktai iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos bei pasirašytas kenotafo įsteigimo aktas.

Tą pačią dieną Kretingoje grafų Tiškevičių rūmų Baltojoje salėje Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas (toliau – GHVI) suorganizavo pirmąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai – 2021“, kurioje dalyvavo lektoriai iš Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medaliu ir 1000 eurų premija apdovanotas istorikas Julius Kanarskas.

Iš Kretingos muziejaus į Kretingos Rotušės aikštę kenotafą lydėjo Lietuvos kariuomenės kariai. Iškilmingos J. K. Chodkevičiaus pagerbimo ceremonijos metu Lietuvos kariuomenės Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Žemaitija“ buvo suteiktas Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus vardas. Karvedžio atminimas taip pat pagerbtas trimis istorinių pabūklų salvėmis.

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatas Julius Kanarskas ir Genealogojos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas. Jolantos Klietkutės nuotr.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje šv. Mišių metu kenotafas buvo pašventintas ir iškilmingai įneštas į Chodkevičių šeimos mauzoliejų po pagrindiniu bažnyčios altoriumi.

Lietuvos didžiojo etmono J. K. Chodkevičiaus 400 metų mirties metinių mirties ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Raimundas Vaikšnoras, Seimo nariai, Kretingos rajono savivaldybės vadovai, GHVI valdybos nariai.

Pirmosios tarptautinės mokslinėse konferencijos „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai – 2021“ organizatoriai ir lektoriai, iš kairės: Paulius Vaniuchinas, dr. hab. prof. Marcin‘as Hlebionek‘as, Julius Kanarskas, Jolanta Klietkutė, Remigijus Bimba, Juozas Pelionis, Edgar‘as Sims‘as ir dr. Ernestas Vasiliauskas. Jolantos Klietkutės nuotr.

Pirmojoje GHVI surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai – 2021“ atidarymo kalbą sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius ir GHVI prezidentas Remigijus Bimba. Pranešimus konferencijoje skaitė: Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, knygų ir mokslinių straipsnių autorius, istorikas Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus Archeologijos ir istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė-istorikė, knygų ir mokslinių straipsnių autorė Jolanta Klietkutė, Juozas Pelionis, Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto habilituotas mokslų daktaras, profesorius Marcin‘as Hlebionek‘as, Latvijos heraldikos specialistas, įvairių institucijų ir asmeninių herbų autorius Edgar‘as Sims‘as, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Elvyra Usačiovaitė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras, Ernestas Vasiliauskas, knygų ir mokslinių straipsnių autorius, istorikas Algimantas Krinčius.

GHVI įsteigtu Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medaliu (autorius – Žydrūnas Strumila) ir 1000 eurų premija už reikšmingiausius paskutiniųjų metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų – plėtojimą, puoselėjimą, tyrinėjimą, paveldo apsaugą, sklaidą, inovacinę, kūrybinę, edukacinę ir mokslinę tiriamąją apdovanotas Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, istorikas J. Kanarskas.

 

GHVI įsteigtu vardiniu ženklu „Už svarų indėlį populiarinant genealogiją, heraldiką ir veksilologiją“ apdovanoti: A. Kalnius, Vida Kanapkienė, dr. Malgorzata Stefanovič-Pecela, J. Kanarskas, J. Klietkutė, J. Pelionis, dr. hab. prof. M. Hlebionek‘as, E. Sims‘as, dr. E. Usačiovaitė, dr. E. Vasiliauskas, A. Krinčius, prof. dr. Artūras Razbadauskas,  dr. Albina Auksoriūtė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, dr. Rasius Makselis, dr. Sigitas Narbutas, Ramutis Kurpė ir doc. dr. Dalia Urbanavičienė.

Po Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos Generalinės asamblėjos (Madridas, 2021-10-20), iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba, Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos prezidentas dr. Pier‘as Felice degli Uberti‘s (Italija) ir Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos gen. sekretorius Dirk‘as Weissleder‘as (Vokietija). GHVI archyvo nuotr.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai – 2021“ partneriai: Etninės kultūros globos taryba, Genealogijos akademija, Heraldikos akademija, Klaipėdos universitetas, Kretingos muziejus, Kretingos rajono savivaldybė, Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas ir Veksilologijos akademija.

GHVI 2021 m. spalio 20 d. tapo Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos (TGHK; pranc. Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, CIGH) visateisiu nariu. GHVI stojimui pritarė šios tarptautinės organizacijos Generalinė asamblėja, kuri vyko Madride (Ispanija). TGHK yra tarptautinė organizacija, įsteigta 1971 m., vienijanti viso pasaulio šalių institucijas, atsakingas už genealogijos ir heraldikos tyrinėjimus. Šiuo metu ši organizacija vienija daugiau kaip 80 institucijų iš 43 pasaulio šalių ir 5 kontinentų. Taip pat TGHK nariai yra Tarptautinė genealogijos akademija (pranc. Academie Internationale d’Héraldique) ir Tarptautinė heraldikos akademija (pranc. Academie Internationale d’Généalogie).

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto inform.