Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV JAV ir Baltijos šalių Prezidentai pasirašė bendrą Politinę deklaraciją

JAV ir Baltijos šalių Prezidentai pasirašė bendrą Politinę deklaraciją

Penktadienis, 2013 m. rugpjūčio 30 d. (Vašingtonas)

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Jungtinių Amerikos Prezidentai Baltuosiuose rūmuose pasirašė bendrą politinę deklaraciją, kuria įtvirtinamas JAV ir Baltijos šalių įsipareigojimas stiprinti strateginį bendradarbiavimą karinio, energetinio, kibernetinio ir ekonominio saugumo srityse. Taip pat pabrėžiami Baltijos šalių pasiekti laimėjimai ir pripažįstamas jų indėlis bei augantis vaidmuo sprendžiant kritinius pasaulio saugumo ir ekonomikos klausimus.

„Tai svarbus politinis dokumentas, kuris įtvirtina strateginio Baltijos šalių ir JAV bendradarbiavimo tęstinumą, pagrįstą Baltijos Chartijos vertybėmis. Pripažįsta Baltijos šalių vaidmenį siekiant užtikrinti tarptautinį saugumą ir žmonių gerovę. Suvienija JAV ir Baltijos šalių pastangas kovojant su naujomis karinio, energetinio ir kibernetinio saugumo grėsmėmis“, – sakė Prezidentė.

Deklaracijoje teigiama, jog keturios valstybės – Lietuva, Latvija, Estija ir JAV dar karta patvirtina savo ryžta stiprinti tarpusavio santykius – bendrai plėtoti prekybos ryšius siekiant ekonominio klestėjimo, stiprinti strateginį bendradarbiavimą sprendžiant pasaulio saugumo iššūkius ir remti demokratiją, žmogaus teises visame pasaulyje.

Dokumente pabrėžiama, jog per du dešimtmečius nuo nepriklausomybės atkūrimo Baltijos šalys sėkmingai įgyvendino 1998 m. Baltijos Chartijoje įrašytus pažadus ir tapo vertinamomis NATO bei ES narėmis. „Papildydamos labiausiai išsivysčiusių šalių gretas tokiose organizacijose kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir euro zonoje, taip pat pirmininkaudamos ES Tarybai, jos ir toliau plečia savo teigiamą įtaką sprendžiant pasaulio saugumo ir ekonomikos problemas“, – rašoma deklaracijos tekste.

Tai pat išsakomas geopolitinis interesas stiprinti JAV ryšius su dinamiškiausiu, ekonomiškai stabiliausiu ir saugiausiu Europoje regionu – Baltijos ir Šiaurės valstybėmis. Pabrėžiama, kad Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas yra lemiamas sėkmės veiksnys. Teigiama, kad Baltijos ir Šiaurės valstybės yra stipresnės ir jų įtaka – didesnė, kai dirba kartu ir vienija pastangas siekdamos bendrų tikslų.

Ypatingas dėmesys dėmesys skiriamas bendriems veiksmams kovoje su naujom grėsmėm. Atverčiamas naujas puslapis energetinio saugumo srityje – pareikšta tiesioginė parama Trečiojo ES energetikos paketo ir energetikos jungčių įgyvendinimui. Tai reiškia, kad bus remiamos Baltijos šalių pastangos užtikrinti alternatyvų energijos tiekimą, didinti konkurenciją ir skaidrumą energetikos sektoriuje. Užsitikrinus energetinį saugumą bus sukurtas pagrindas tvariam regiono ekonomikos augimui. Sutariama bendradarbiauti stiprinant branduolinę saugą.

Naujas bendradarbiavimo puslapis atverčiamas ir kibernetinio saugumo srityje. Atsižvelgiant į nesenas kibernetines atakas prieš Baltijos šalis, bus imtąsi regioninių ir globalių priemonių kibernetiniam saugumui regione stiprinti. Bus bendradarbiaujama stiprinant ypatingos svarbos infrastruktūros objektų regione kibernetinį saugumą ir siekiama sukurti atvira, saugų ir patikimą internetą.

Deklaracijoje aptariamas ir Baltijos šalių indėlis stiprinant Europos Sąjungos ekonominius ryšius su JAv. Patvirtintas įsipareigojimas derėtis dėl didžiausio pasaulyje prekybinio susitarimo – ES ir JAV Transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties, kuri sustiprins pasaulinę prekybos sistemą, skatins konkurencingumą, ekonomikos augimą ir sukurs milijonus naujų darbo vietų. Tai vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbų, nes antrasis šios sutarties derybų raundas įvyks spalį, būtent per Lietuvos pirmininkavimą.

Gynybos srityje pabrėžiama, kad Baltijos šalys svariai prisideda prie NATO misijų vykdymo ir yra įsipareigoję plėtoti Aljanso pajėgumus, reikalingus kolektyvinei gynybai, pripažįstama praktinio bendradarbiavimo svarba. Todėl Baltijos šalys ir JAV kartu dirbs kurdamos efektyvesnes technologijas ir sieks kuo efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo. Sutariama koordinuoti veiksmus NATO viduje, kad būtų identifikuoti ir plėtojami svarbiausi prioritetiniai pajėgumai, mokymų ir pratybų galimybės.

Politiniame pareiškime taip pat pripažįstama, jog per pastaruosius kelis dešimtmečius Baltijos valstybės pasiekė įspūdingų demokratinių laimėjimų ir santykiuose su Rytų Partnerystės šalimis rodo lyderystės pavyzdį. Tai labai aiški parama Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, kurio vienas iš svarbiausių prioritetų – santykių su Rytų partnerystės šalimis stiprinimas. Europinė Ukrainos ir kitų Rytų kaimynių integracija yra svarbi tarptautiniam saugumui.

Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Prezidentės spaudos tarnyba 

www.lrp.lt

Bendras Jungtinių Amerikos Valstijų, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos pareiškimas

http://www.lrp.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/bendras_jungtiniu_amerikos_valstiju_estijos_respublikos_latvijos_respublikos_ir_lietuvos_respublikos_pareiskimas.html

Prasideda naujas Lietuvos ir JAV strateginio bendradarbiavimo etapas

http://www.lrp.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/prasideda_naujas_lietuvos_ir_jav_strateginio_bendradarbiavimo_etapas.html

Jungtinės Amerikos Valstijos ir Lietuva – NATO sąjungininkės ir partnerės pasaulyje. Informacija apie bendradarbiavimą

http://www.lrp.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/jungtines_amerikos_valstijos_ir_lietuva_nato_sajungininkes_ir_partneres_pasaulyje._informacija_apie_bendradarbiavima.html