Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Jaunimo iniciatyva Dainavos partizanų žeminę Kasčiūnuose saugos nauja stoginė

Jaunimo iniciatyva Dainavos partizanų žeminę Kasčiūnuose saugos nauja stoginė

Gabija LUNEVIČIŪTĖ 

Lietuvoje partizaninio judėjimo metais į miškus buvo išėję dešimtys tūkstančių kovotojų už laisvę. Jie nuo režimo persekiojimų slėpėsi po žeme įrengtose slėptuvėse. Ir šiandien yra išlikę nemažai bunkerių, tiesa, vieni iš jų pavirtę tiesiog duobėmis miškuose, o kitais rūpinasi bei kaip išmanydami saugo tie, kuriems svarbu išlaikyti ir parodyti dalelę Lietuvos istorijos.

Varėnos rajone, Kasčiūnų kaime esančioje Jakavonių sodyboje ant Merkio upės kranto prasidėjus partizaniniam judėjimui buvo įrengtas Dainavos apygardos partizanų vadų bunkeris-vadavietė, o aplinkinuose miškuose – kitos partizanų slėptuvės. Iš čia dvejus metus partizanų veiklai vadovavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, vadavietėje buvo spausdinamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“, štabo dokumentai. Tuomet partizanų vadams padėjo ryšininkas, sodybos šeimininkas Juozas Jakavonis-Tigras, dabar jis toliau rūpinasi požeminės slėptuvės išlikimu, kad su ja bei Lietuvos laisvės kovų istorija galėtų susipažinti kuo daugiau žmonių.

Dabar bunkerio stoginė turėtų laikyti dar bent pusę amžiaus!“, – žvelgdamas į savo sodyboje esantį Dainavos apygardos vadavietės bunkerį santūriai džiaugiasi Laisvės kovų dalyvis, tremtinys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ir Vyčio kryžiaus ordino kavalierius J. Jakavonis-Tigras.

Pastebėjus, kad bunkerio stoginė jau atgyveno savo laiką, vieną iš paskutinių vasaros dienų (2013 08 28) Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės ir Seimo nario Liutauro Kazlavicko iniciatyva susibūręs jaunimas jį atnaujino. „Deja, kartais su valstybine politika susiję siūlymai ir sprendimai užtrunka gana ilgai, tad neretai paprasčiau ir greičiau prasmingą darbą atlikti savo rankomis ir iniciatyva“, – mintimis dalijoi du jauni politikai, nemažą dalį laiko savo politinėje darbotvarkėje skiriantys būtent istorinės atminties įamžinimo klausimams.

EP narė R. Morkūnaitė sakė, kad partizanų bunkerių išsaugojimas turi reikšmės visos Europos supratimui apie Lietuvą. „Minint Europos totalitarinių režimų aukų atminimo dieną, čia lankėsi ir Europos jaunimo atstovai. Užsieniečiams, ypatingai vakarų europiečiams, yra svarbu suprasti, kaip buvo kovota už laisvę ir kaip veikė kitoje pusėje buvęs režimas. Nepamačius to savo akimis, šiuos įvykius labai sunku suvokti. Tai leidžia padaryti iki mūsų dienų išlikę bunkeriai ir partizaniniame judėjime dalyvavusių žmonių pasakojimai.“

Anot europarlamentarės, apie būtinybę nuosekliau ir valstybiniu lygiu formuoti istorinės atminties ir jos objektų išsaugojimo politiką jau kelinti metai kalbamasi su įvairiomis institucijomis ir, norisi tikėtis, kad rezultatų pavyks pasiekti. „O tokiam istoriniam objektui kaip A. Ramanausko vadavietė Kasčiūnuose negaila nei laiko, nei energijos, nei lėšų“, – sakė R. Morkūnaitė. 

Pasak Seimo nario L. Kazlavicko, Dzūkijos miškai išskirtiniai savo istorinės atminties vietomis ir jų gausa, tad kada nors jie galėtų pavirsti nepaprastai įdomiu, unikaliu pažintiniu Lietuvos laisvės kovų muziejumi po atviru dangumi. „Tačiau J. Jakavonio-Tigro prižiūrima partizanų slėptuvė – visada bus išskirtinė, nes istorija išties atgyja besižvalgant po žeminės apylinkes ir gyvuose šeimininko liudijimuose, kurie niekuomet nesikartoja“, – pasakojo jis.

Devintą dešimtį baigiantis partizanas J. Jakavonis-Tigras, džiaugdamasis jaunimo iniciatyva, juokaudamas užsimena, kad, greičiausiai, jam yra paskirta istorinė misija: „Kai kurie mano draugai žuvo jaunystėje nuo režimo rankos, kiti išėjo anapilin jau sulaukę nepriklausomos Lietuvos, o man, matyt, skirtas kitoks kelias. Esu vienintelis gyvas Dainavos apygardos partizanas. Galbūt man skirta istorinė misija – pasakoti žmonėms apie partizanų kovas, apie Merkinės puolimą, apie kankinimus, apie visa tai, kas buvo, ką mačiau ir patyriau pats.“

Partizanas Juozas Jakavonis-Tigras džiaugiasi, kad vis daugiau žmonų ir ypač jaunimo iš visos Lietuvos bei iš kitų šalių atvyksta prie jo sodyboje atkurtos partizanų vadavietės ir domisi Lietuvos istorija.

Mindaugo Mikulėno nuotr.