Pagrindinis puslapis Sena Voruta J. Šalkauskis kilme nesigiria

J. Šalkauskis kilme nesigiria

Į surengtą Šalkauskių šeimos atminimo vakarą atvyko ir vyriausias buvusio Šiaulių burmistro anūkas Julius Šalkauskis su žmona Ritone.
 
Po ilgo renginio iki vakarinio traukinio garbiam svečiui buvo likusi valanda. Pasikalbėjome apie senelį, kilmingumą, nūdienos Lietuvą.
 
Julius Šalkauskis yra Julijono Šalkauskio sūnaus, filosofijos profesoriaus Stasio Šalkauskio vienintelis sūnus, fizikos mokslų daktaras.
 
Kokį prisimenate senelį?
 
Senelį gyvą mačiau vieną kartą. Jis mirė 1933–aisiais. Aš gimiau 1931 metais, tuo metu buvau vienintelis anūkas. Prieš mirtį jis pasikvietė mane, dviejų su puse metų. Paėmė rankytę. Ilgai ją laikė. Matyt, palaimino. Atsimenu miglotai. Bet nepamiršau, koks kilimas prie jo lovos kabėjo.
 
Kaip senelio atminimas saugotas jūsų šeimoje?
 
Su didžiausia pagarba. Senelis buvo besąlygiškas autoritetas visiems, su kuo jis bendravo. Jis turėjo įtaigos, argumentacijos dovaną, labai tvirtą pasaulėžiūrą ir labai aiškias pažiūras. Tai stipriai veikė žmones.
 
Papasakosiu nepasakotą epizodą. Kai Šiaulius užėmė bermontininkai, į senelio namus įsiveržė ginkluota gauja pusiau kareivių, pusiau dezertyrų, pusiau banditų ir davė komandą sudėti visus auksinius daiktus ant stalo. Jei ne – sušaudys. Senelis išėjo į priekį ir ramiai pasakė: „Jūs juokaujate, vyrai? Ką galvojate, ką atstovaujate?“ Senelis kreipėsi į jų garbę. Ginklai nusileido, seneliui atidavė pagarbą.
 
Ką reiškia būti kilmingos, iškilios giminės atstovu?
 
Pasakysiu Balio Sruogos veikalo pavadinimu. Visą laiką jaučiausi milžino paunksmėje. Ne tik senelio, bet ir tėvo, kuris mirė anksti. Tėvo draugai man primindavo: kilmingumas įpareigoja.
 
Jutau viena. Iš savęs turiu daugiau reikalauti, kad nesukompromituočiau šeimos reputacijos. Bet kad didžiuotis… Gal didžiavausi širdies gilumoje, bet to neparodžiau. Tai jau būtų per menka.
 
Tai ne mano nuopelnas – Dievo pirštas. Man pasisekė gimti nuostabioje šeimoje.
 
Kartą tėvelio klausiau, ar jis norėtų būti turtingas? Atsakė: „Norėčiau. Jei būčiau turtingas, daug gero galėčiau padaryti.“
 
Jūsų senelis ir šeima išgyveno sudėtingus istorijos tarpsnius. Ką jis pasakytų apie gyvenimą šiandieninėje, nuosmukio apimtoje Lietuvoje?
 
Ir senelis, ir tėvas nieko gero nepasakytų. Krizė visapusiška. Pirmiausiai, moralinė, iš jos seka socialinė, demografinė ir ekonominė. Iš besaikio godumo, siekimo praturtėti bet kokia kaina. Jei Seimo narys per kelis mėnesius iš eilinio darbuotojo pasidaro milijonieriumi – ką tai reiškia? Nesu moralistas, bet moralinės vertybės turi būti pirmoje vietoje.
 
Jei Nepriklausomybę būtume atgavę iki 1960 metų, kai buvo daug patriotinės visuomenės, ji būtų sudariusi daugumą. Ir tada buvo prisitaikėlių, bet jie buvo negerbiami ir vargu ar būtų patekę į Seimą ir valdžią. Dabar jų pilna.
 
Kaip gyvenate jūs?
 
Esu pensininkas, skautininkas, dabar išrinko akademinio skautų sąjūdžio vadovu. Organizuoju mokslinius susitikimus, seku mokslo žinias. Gyvenimu negaliu skųstis.
 
„Šiaulių kraštas“
 
 
Wikipedia nuotr.
 
Nuotraukoje: Šiauliai surengė buvusio burmistro šeimos atminimo vakarą