Pagrindinis puslapis Uncategorized J. R. Statkutės de Rosales knygos pristatymas

J. R. Statkutės de Rosales knygos pristatymas

 Jonas ČESNAVIČIUS, Vilnius

2011 m. birželio 16 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje apsilankė Venesuelos mokslininkė, Lietuvą mylinti ir jos labui dirbanti lietuvė Jūratė Regina Statkutė de Rosales.

Ta proga į renginį susirinko daug vilniečių ir svečių iš kitų miestų. Talpioje Mokslų Akedemijos salėje net nepakako sėdimų vietų. Mokslininkės pasirodymas buvo sutiktas audringais plojimais. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Prof. habil. dr. Romualdas Grigas susirinkusiems sukalbėjo senovės Berlyno apylinkių tarme baltų „Tėve mūsų“.

Šį kartą buvo pristatyta nauja J. Statkutės de Rosales knyga „Europos šaknys ir mes, lietuviai“. Kaip rašoma naujo leidinio metrikoje „knygoje atskleidžiama istorinės apgavystės, kurių aukomis buvo ne tik lietuvių tautos, bet ir pasaulio mokslininkai, domėjasi baltų genčių praeities temomis.

Europos šaknys“ – tai daugelį metų autorės ir kitų tyrinėtojų rinktos medžiagos apibendrinimas apie indoeuropietiškos Vakarų kultūros ištakas, apie seniausią ir didžiausią Europos valstybę, apie dabar baltais vadinamų tautų tėvynės reikšmę, apie proistorę ir net paroistoriją vadinamą praeitį prieš Lietuvos krikštą.

Knygoje skelbiami žymių Lietuvos ir užsienio mokslininkų autorės darbų ir atradimų vertintojai.“

Renginyje dalyvavo LMA N.K. prof. habil. dr. Romualdas Grigas, Žinyno Lietuva internete leidėjas Vladas Palubinskas, knygos leidėjas Petras Jonušas, LMA N.E. prof. habil. dr. Eugenijus Jovaiša, Česlovo Gedgaudo fondo direktorius Leopoldas Krušinskas.

Renginį vedė LMA N.K. prof. habil. dr. R. Grigas.

Mokslininkė dr. J. Statkutė de Rosales pasisakė baltų proistorės ir istorijos klausimais, naujausių tyrimų duomenimis, atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus.

Pastebėsiu, kad renginiui pristatyti 500 knygos vienetų bemat buvo išpirktos.

Autoriaus nuotr.

Nuotraukose:

1. Knygos viršelis

2. Prof. dr. R. Grigas auditorijai pristato prelegentę

3. Dr. J. Statkutė de Rosales atsako į klausimus

4. Auditorija