Pagrindinis puslapis Kultūra Įžūlus kauniečio spjūvis į miesto veidą. Tarpukario vilą Perkūno al. 11 teks atstatyti

Įžūlus kauniečio spjūvis į miesto veidą. Tarpukario vilą Perkūno al. 11 teks atstatyti

Įžūlus kauniečio spjūvis į miesto veidą. Tarpukario vilą Perkūno al. 11 teks atstatyti

 

Sugriauta vila Žaliakalnyje, Kaune, Perkūno al. 11. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus nuotr.

www.voruta.lt

Spalio 14 d. Kultūros paveldo departamento (KPD) Kauno skyrius gavo pranešimą, kad griaunamas pastatas Perkūno alėjoje 11. KPD Kauno skyriaus  paveldosaugininkai iškart nuvyko į įvykio vietą, pareikalavo darbus sustabdyti. Įžūlus namo savininkas A. D. reikalavimo nepaisė, šeštadienį, spalio 17 d., vėl buvo atnaujinęs griovimo darbus, kuriuos paveldosaugininkams pavyko sustabdyti tik atvykus su policija ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) atstovais.

 „KPD  smerkia  tokius  namo Perkūno al. 11 savininko veiksmus, – sakė KPD direktorius Vidmantas Bezaras. – Tai nesovokiamas barbarizmas, spjūvis į veidą ir visuomenei, ir paveldo specialistams, ir  tarptautiniams  ekspertams. Kai pastaruoju metu tiek daug kalbama apie Kauno architektūros išskirtinumą, kai baigiama ruošti paraiška Pasaulio paveldo centrui dėl Kauno modernizmo pristatymo UNESCO nominacijai, sunaikintas autentiškas statinys yra didelė netektis. KPD  šį  griovimo atvejį  traktuoja  kaip ypatingai brutalų  ir  paminantį  esminius  ir  paveldosaugos, ir visuomenės viešojo  intereso principus. KPD netoleruos nelegalių veiksmų saugomose kultūros paveldo vietovėse ir padarys viską, kad pažeidimus padarę asmenys visapusiškai atsakytų už juos,  o istorinis statinys atgautų jam būdingą architektūrinę išraišką“.

Brutalūs veiksmai  neteisėtai griaunant  pastatą (Perkūno al.11), esantį Kauno savivaldybės  saugomoje pirmojoje Žaliakalnio  kultūrinio  draustinio teritorijoje  privertė aktyvių veiksmų imtis tiek visuomenę, tiek valstybės  institucijas.

Tarpukario art deco vila

Vila Perkūno al. 11 Kauno Žaliakalnyje iškilo 1928 m., jos fasadas pasižymėjo tam metui būdinga art deco išraiška, išsiskyrė gražiai įkomponuotu išraiškingu bokšteliu. Vila išskirtinė ir memorialine prasme – šį namą pasistatė ir jame gyveno Lietuvos knygnešys, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos  armijos  kūrėjas, rašytojas ir  žurnalistas  Petras Ruseckas (1883-1945), projektavo žinomas tarpukario architektas Aleksandras Gordevičius.

Teritorija, kurioje stovi ši vila, – Kauno savivaldybės  saugoma  kultūros  paveldo  vietovė (2012 m. Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio specialųjį planą). 1-asis Žaliakalnio kultūrinis draustinis yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas – 31280). Specialiojo plano  sprendiniuose vila Perkūno al. 11 pažymėta kaip priklausanti vienai aukščiausių – ketvirtajai – kultūrinei kategorijai. Šiai kategorijai priskiriami autentiški istoriniai pastatai, vertingi urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu.  Tokios kategorijos pastatuose draudžiama naikinti išlikusius autentiškus elementus, didinti statinio tūrius, keisti autentišką architektūrinę išraišką, leidžiami tik konservavimo, restauravimo, pritaikymo  darbai. Būdų tvarkyti  statinį  yra  išties  pakankamai.

Ir  nors pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą kaip atskiras kultūros paveldo objektas, tačiau jis patenka į savivaldybės saugomą kultūros paveldo vietovės teritoriją ir yra susijęs su jos vertingomis savybėmis – vilų pobūdžio namais, atstovaujančiais tarpukario modernizmo pavyzdžius. Kauno miesto specialiajame plane pastatas Perkūno al.11 pažymėtas, kaip statinys, turintis vertingųjų savybių. Vila yra šios vietovės vertingoji savybė – savitumą formuojantis kaunietiškojo modernizmo mokyklą atstovaujantis pastatas.

Griovimą sustabdė ne iš karto

Spalio 14 d. KPD Kauno skyriaus paveldosaugininkai, gavę pranešimą telefonu apie griaunamą namą Perkūno al. 11,  apie tai informavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrių ir kartu su šio skyriaus vedėju Saulium Rimu nedelsiant nuvyko į vietą. Savivaldybės paveldo skyriaus vedėjo teigimu, pastato griovimo darbai su jų skyriumi nederinti ir yra neteisėti.

Nuvykus į įvykio vietą nustatyta, kad neturint griovimą leidžiančio dokumento yra griaunamas autentiško tarpukarinio namo Perkūno al. 11 stogas ir fasado dekoratyviniai elementai. KPD Kauno skyriaus paveldosaugininkas griovimo darbų vadovui nurodė nedelsiant stabdyti griovimo darbus. Informavus VTPSI, kad šis pastatas yra savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje ir turi vertingųjų savybių požymių, VTPSI taip pat stabdė nelegaliai vykdomus griovimo darbus.

Spalio 17 d. rytą KPD Kauno skyrius vėl gavo pranešimą, kad griovimo darbai yra tęsiami. Paveldosaugininkams nuvykus į vietą, pastato savininku pristatęs asmuo nesutiko stabdyti vykdomų darbų motyvuodamas tuo, kad leidimo šio pastato griovimui nereikia. Atvykus policijai ir Aplinkos ministerijos, VTPSI atstovams, darbai buvo sustabdyti. Šiuo metu statybų griovimo technika nedirba, statybininkai, pastato savininko žodiniu teigimu, yra atšaukti, techniką išsiveš ir darbų nevykdys.

Dėl galimai padaryto LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nusižengimo KPD Kauno skyrius pradėjo administracinę teiseną. Įvertinus realią pastato sunaikinimo grėsmę, KPD Kauno skyrius inicijuos šio namo įtraukimo į Kultūros vertybių registrą procedūrą, taip pat intensyviai stebės, ar griovimo darbai neatnaujinami.

Nugriauta pusė pastato

“Tiksliai atsekti savininkų kaitą dabar sunkoka, tačiau man yra žinoma, kad namas ilgai priklausė savivaldybei, o pastaruosius metus savininkui, kuris ir atliko vilos griovimo darbus. KPD nedalyvavo privatizavimo ir/ar savivaldybės turto pardavimo procedūrose, todėl man nėra žinoma kaip ši vila atiteko dabartiniam jos savininkui – privačiam asmeniui. Norint vykdyti statybos darbus šioje viloje reikalingas leidimas. Griovimo darbai iš vis negalimi. Savininkas neturėjo leidimo atlikti griovimo darbus. Tokius savininko veiksmus vertinu kaip tyčinį kultūros paveldo vietovės vertingosios savybės sunaikinimą”, – sakė KPD Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Liakas, vykęs stabdyti griovimo darbų. Pasak jo, po suintensyvėjusio piktybinio griovimo šeštadienį, kai darbai jau buvo stabdyti anksčiau, dabar yra  nugriauta apie pusė Perkūno al. 11 pastato.

Kas gresia savininkui

Šis pastatas išskirtinis ne tik savo architektūra ir sąsajomis su istorine asmenybe, bet jame buvo gausu autentiškų tarpukario detalių tokių kaip durys, langai, radiatoriai. Dalis šios autentikos sunaikinta.

 

Pastatas priskirtas vadinamųjų ypatingųjų statinių kategorijai, todėl prieš atliekant statybos (įskaitant ir griovimo) darbus buvo būtina atlikti specialiąją paveldosaugos ekspertizę, numatomus sprendinius derinti su visuomene ir atsakingomis institucijomis. To nebuvo padaryta. Dėl žalos dydžio nustatymo ir jos išieškojimo spręs KPD teisininkai. Pastato savininkas gali  būti patrauktas administracinėn atsakomybėm, o jei atlikti griovimo darbai bus traktuojami kaip grubus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, šie veiksmai gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę. Taip pat bus reikalaujama atkurti pradėtą griauti pastatą.

KPD informacija