Istoriko knygoje – prasiveržimo pro geležinę uždangą istorijos (video)

Istoriko knygoje – prasiveržimo pro geležinę uždangą istorijos (video)

www.voruta.lt

Antrojo pasaulinio karo pabaiga ne visoms šalims ir tautoms atnešė laisvę ir galimybę savarankiškai plėtoti savo valstybių ir visuomenių gyvenimą. Lietuva ilgiems metams pateko į sovietų gniaužtus, buvo izoliuota nuo laisvojo pasaulio, o šalyje likę žmonės prarado galimybę laisva keliauti. Priespauda ir judėjimo laisvės suvaržymai ne vieną lietuvį paskatino ryžtis pabėgimui iš sovietų Lietuvos.

Neseniai pasirodė dr. Dariaus Juodžio parengta ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleista knyga „Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)“. Tai pirmas išsamesnis leidinys, kuriame nagrinėjama iki šiol tik probėgšmais kituose istoriniuose leidiniuose paliesta tema: Lietuvos gyventojų bėgimai iš SSRS.

Su knyga detaliau susipažinti kviečia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo ir Adolfo Damušio demokratijos studijų centrai.

Dr. D. Juodžio knygoje gausu įvairiausių pabėgėlių istorijų, asmenų ir sienos kirtimo vietų nuotraukų, skelbiami ir KGB dokumentai iš Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA), asmeninių ir visuomeninių archyvų. Ši knyga praturtins besidomintį skaitytoją žiniomis apie Lietuvą gaubusią SSRS „geležinės uždangos“ laikotarpį, pabėgėlių drąsą ir sumanumą, atskleidžia ir to meto saugumo darbuotojų bei specialiųjų agentų veiklą.

Dėl kokių priežasčių žmonės bėgdavo iš Sovietų Sąjungos? Kaip susiklostė sėkmingai pabėgusių žmonių likimai? Koks jiems atrodė laisvas pasaulis? Kokių sankcijų susilaukė tie, kuriems pabėgti nepavyko?

Atsakymai į šiuos klausimus ir dar daugiau – vaizdo įraše.

Dr. Darių Juodį kalbina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Ina Ėmužienė.