Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Istorikas, bibliografas Juozas Tumelis (1938-2022)

Istorikas, bibliografas Juozas Tumelis (1938-2022)

Istorikas, bibliografas Juozas Tumelis (1938-2022)

Juozas Tumelis. Eugenijaus Žygaičio nuotr.

www.voruta.lt

Juozas Tumelis gimė 1938 metais Marijampolėje, 1956 metais įstojo mokytis lietuvių kalbos ir literatūros Vilniaus universitete, tačiau už nelegalią veiklą – studentų literatūrinio almanacho „Kūryba“ rengimą – po trejų metų pašalintas.

J. Tumelis 1972 metais baigė istoriją, dirbo bibliografu Knygų rūmuose, Martyno Mažvydo bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje vyriausiuoju bibliografu, vedėju.

1990–1992 metais J. Tumelis buvo Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas, vėliau – Lietuvos nacionalinės bibliografijos redakcinės kolegijos, Visuotinės lietuvių enciklopedijos 1–11 tomų mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas.

Jis paskelbė daugiau nei 60 mokslinių straipsnių iš senosios lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos ir filosofijos istorijos, sudarė 14 bibliografinių rodyklių.

Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių iš senosios lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos ir filosofijos istorijos. Sudarė 14 bibliografinių rodyklių. Vienas leidinių Lietuvos TSR bibliografija (2 tomai, 1969–88), Žmonės ir kalba (1977), Gairė – pilnutinė demokratija (2001), Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (3 tomai, 2001–03), Vasario 16‑oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (2007) autorių. Sudarė knygas: Iš Lietuvos bibliotekų istorijos (1985), Stanislovas Rapolionis (su E. Ulčinaite, 1986), A. Strazdo Giesmės svietiškos ir šventos (1991), Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai (1997), J. Baltrušaičio rusiškuosius raštus, lietuvių liaudies dainų vertimų į rusų kalbą rinkinį. Iš rusų kalbos išvertė A. Suchovo‑Kobylino pjesių (Trilogija 1985), iš lenkų kalbos – Cz. Miłoszo Gimtoji Europa (2003, papildytas leidimas 2011).

1999 metais J. Tumelis apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2006 – Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2002 metais jam įteiktas Sausio 13-osios atminimo medalis.