Istorijos detektyvai

Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius 

Tokio pavadinimo televizijos laidų ciklą sukūrė istorikas ir žurnalistas Virginijus Savukynas. Jo darbas vertinamas labai teigiamai. Istorijos šaltinių šaltas eilutes jis TV priemonėmis pavertė gyvais, prieš mūsų akis vykstančiais vaizdais, betarpiškai veikiančiais jausmus, žadinančiais patriotinę nuotaiką, kurios realiame gyvenime labai pasigendame.

Iš esmės įvertinti šį laidų ciklą gali tik istorikas. Man rūpi į jį pažvelgti kalbininko, tiksliau, kalbos istoriko akimis ir iškelti aikštėn vieną kitą netikslumą.

Vaizdinėmis priemonėmis laidų cikle parodoma tai, kas, nors šiaip jau dažnu atveju mums žinoma, bet jausmais nepatirta. Yra ir originalaus istorijos faktų traktavimo atvejų, mokslinio tyrimo elementų. Visa tai kelia susidomėjimą ir kalbos mokslo žmonėms.

Pastebėtas tik vienas kitas netikslumas.

Pirmiausia kliūva etnonimo Lietuva kilmės aiškinimas. Vienas iš laidos dalyvių kategoriškai reikalavo atmesti hidroniminę šio etnonimo kilmę. Betgi tuo atveju Lietuvos vardas iškristų iš viso baltų etnonimų konteksto, nes beveik visa baltų etnonimija yra neabejotinai hidroniminės kilmės. Kodėl Lietuvos (ir lietuvių) vardas turėjo savo kilme išsiskirti iš kitų baltų etnonimų? Be to, hidroniminę Lietuvos vardo kilmę vieningai pripažįsta visi baltų etnonimijos tyrėjai. Tik nespecialistai, neišstudijavę baltų etnonimijos sistemos, ieško kitų Lietuvos vardo kilmės galimybių (tarp savęs nesutaria).

Sekant Artūru Duboniu stengiamasi Lietuvos (lietuvių) vardo kilmę susieti su seniau tam tikram socialiniam sluoksniui priklausiusiais žmonėmis, svetimkalbiuose šaltiniuose vadintais lejtj. Tų lejtj betarpiškas siejimas su dabartiniais gyvenviečių pavadinimais Leičiai (Laičiai) irgi kelia daug neaiškumų. Tai mano jau aptarta (žr. Rinktiniai straipsniai, III, 152–155). Žinoma, tie lejtj (leičiai) galėjo atlikti svarbų vaidmenį kuriantis Lietuvos valstybei. Dėl to labai vertingi visi tyrimai, kuriais norima išaiškinti šiam sluoksniui priklausiusių žmonių, ypač susijusių su arkliais ir jų priežiūra, veiklą bei to sluoksnio žmonių atliekamą vaidmenį. Daroma prielaida, kad ir vieną kunigaikštį nužudę keturi arklių prižiūrėtojai buvo leičiai. Tai spėjimas, kuriam patvirtinti akivaizdžių duomenų neturime. Tačiau ir tokie spėjimai veikia mūsų vaizduotę, skatina mąstyti, ieškoti paaiškinimo dar neįmintoms istorijos mįslėms, žodžiu, žadina norą panaikinti baltąsias istorijos dėmes.

Čia aptartos „Istorijos detektyvų“ ciklo laidos, matytos tik iki 2013 m. spalio mėn. pabaigos. Tikėtina, kad ir tolimesnės džiugins TV žiūrovus. Jų nekantriai laukiame.

Nuotraukoje: V. Savukynas

Voruta. – 2013, gruod. 7, nr. 25 (789), p. 1, 8.