Pagrindinis puslapis Uncategorized Išrinkti 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Išrinkti 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos 2014 m. vasario 17 d. posėdyje apsvarstytos pateiktos kandidatūros ir slaptu balsavimu išrinkti 2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai:

1) už pilietinę  iniciatyvą valstybės stiprinimo labui:

 – Gintautas ALEKNA (ekspedicijų į tremtinių vietas organizatorius, vadovas, bendrijos „Lemtis“ narys),

Andrius BAUTRONIS (Raseinių r. Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos kariuomenės savanorio Prano Eimučio istorijos kabineto steigėjas, Tolerancijos centro ir Ariogalos šaulių 13 kuopos vadovas, renginio „Su Lietuva širdy“ vienas iš organizatorių),

Jonas KAUNECKAS (Panevėžio vyskupas emeritas, 1978–1984 m. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys, pogrindžio leidinių, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjas ir platintojas, neginkluotojo pasipriešinimo dalyvis),

MARKAUSKŲ šeima (Jonas Markauskas – Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas, tremtinys, Gražina Markauskienė – aktyvi brolijos „Lapteviečiai“ renginių dalyvė, Gintarė Markauskaitė-Bernotienė – brolijos „Lapteviečiai“ leidžiamų knygų redaktorė, Agnė Bernotaitė aktyvi brolijos „Lapteviečiai“ renginių dalyvė),

Antanas TYLA (istorikas, akademikas, publicistas, visuomenininkas);

2) už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą:

Algirdas Antanas AVIŽIENIS (Kalifornijos universiteto profesorius, inžinierius, išradėjas, visuomenininkas),

– Laima BARDZILIAUSKAITĖ ANDERSSON (filantropė),

– Ligita BILEVIČIENĖ (Panevėžio r. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio meno vadovė, vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestro „Saulutė“ įkūrėja),

Indrė TIJŪNĖLIENĖ (Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ steigėja ir vadovė ),

– Marija ŽIBŪDIENĖ (Šiaulių universiteto Teatro katedros vedėja);

3) už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

 – Eugenijus Rimgaudas BANYS (K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus steigėjas ir pirmininkas, K. Donelaičio palikimo saugotojas ir skleidėjas, aktyvus visuomenininkas, bibliofilas),

Reda KNEIZEVIČIENĖ (Antanavo kaimo bendruomenės, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Sūduvos vietos pirmininkė),

Albina Marija Jurgė PAJARSKAITĖ (vienuolė, Katalikiško moterų sambūrio Caritas įkūrėja),

Aldona RUSECKAITĖ (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, publicistė, literatūrinio ir memorialinio kultūros paveldo tyrinėtoja, rašytoja),

Vladislava Irena VENGRIENĖ (Telšių r. Varnių M. Valančiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė);

4) už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą:

 – Virginija JURĖNIENĖ (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto filosofijos ir kultūros katedros profesorė),

Elena PETRONIENĖ (Kauno universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui),

Arnoldas SIMĖNAS (J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas, buvęs Panevėžio m. Sąjūdžio tarybos narys, LPS Seimo narys, Sąjūdžio laikraščių „Sąjūdžio žodis“ ir „Laisvas žodis“ redaktorius),

Vytautas SINKEVIČIUS (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius),

Tomas ŠERNAS (Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, Lietuvos muitinės pareigūnas, Lietuvos laisvės gynėjas, vienintelis likęs gyvas Medininkų žudynių liudininkas);

5) už visuomeniškai aktualią publicistiką:

Algis BALAIŠIS (ilgametis Pasieniečių klubo pirmininkas, karo istorikas, valstybės sienos apsaugos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas leitenantas),

Vytautas KIRKUTIS (Šiaulių r. savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, publicistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas),

– Edmundas MAŽRIMAS (Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vadovas),

Jonas MIKELINSKAS (rašytojas, prozininkas, publicistas),

Gediminas ZEMLICKAS (laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius).

2014 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ buvo pateiktos kandidatūros šioms nominacijoms gauti: už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui – 27 kandidatūros; už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą – 8 kandidatūros; už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – 14 kandidatūrų; už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą – 6 kandidatūros; už visuomeniškai aktualią publicistiką – 8 kandidatūros.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ bus įteikti 2014 m. kovo 30 d. 15.00 val. iškilmingame renginyje Panevėžio J. Miltinio dramos teatre. Atminimo medalius laureatams įteiks Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.

Daugiau informacijos apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ – Seimo interneto svetainėje adresu http://bite.lrs.lt/.

lrs.lt