Pagrindinis puslapis Kultūra Išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas

Išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas

Išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas

Meilės Lukšienės premijos laureatas Artūras Adamas Markevič. Renatos Česnavičienės nuotr.

www.voruta.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas naujas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios klasės ir etikos 26 metų mokytojas Artūras Adamas Markevič. Premija laureatui bus įteikta spalio 5 d. iškilmingame Tarptautinei mokytojų dienai skirtame renginyje.

„Komisijai teko nelengvas darbas išrinkti vieną laureatą, nors kiekvienas iš kandidatų yra tikras savo bendruomenės lyderis. Visiems jums linkime kuo geriausios sėkmės ir toliau įgyvendinant savo idėjas ir dalinantis gerąja patirtimi“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič.

„Šią premiją priimu kaip pasitikėjimo jaunu žmogumi ir jaunu mokytoju ženklą ir kaip ne tik mano, bet ir visos Vilniaus Šilo mokyklos bendruomenės veiklos įvertinimą. Mokytojo darbe svarbiausia pastebėti vaiką, jo asmenybę ir poreikius“, – sakė premijos laureatas Artūras Adamas Markevič.

Dar mokydamasis gimnazijoje būsimasis mokytojas Artūras nemažai savanoriavo, vaidino teatre, vėliau su pagyrimu baigė visuomenės sveikatos studijas Vilniaus universitete. Varšuvoje yra baigęs bioetikos magistro studijas. Studijų laikais tapo ilgalaikiu paliatyviosios slaugos namų savanoriu. Jau dirbdamas mokykloje užbaigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademiją, o nuo šių mokslo metų VDU pradėjo magistrantūros studijas apie įtraukųjį ugdymą.

Artūras Adamas Markevič į Vilniaus Šilo mokyklą 2018 m. atėjo per projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Kaip rašoma mokyklos pateiktoje rekomendacijoje, šis mokytojas niekada nenuleidžia rankų, susidūręs su sunkumais, pozityviai žiūri į mokytojo profesiją, bendradarbiauja su kolegomis.

Drauge su kolegomis jis įgyvendino „Mokyklos pokyčio projektą“, kuris parodė įtraukiojo ugdymo svarbą, ir ne tik mokyklos bendruomenei. 2018-2020 m. buvo inicijuotos Vilniaus Šilo mokyklos, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos ir VGTU inžinerijos licėjaus bendros mokinių veiklos, kurių idėja – kiekvienas mokinys turi patirti mokymosi sėkmę. Vaikai drauge keliavo „Draugystės žygyje“, buvo organizuotos bendros pradinių klasių mokinių veiklos, informacinės pamokos-diskusijos apie vaikų, turinčių spec. ugdymosi poreikių, ypatumus, stiprybes VGTU inžinerijos licėjaus mokiniams.

Sudėtingu COVID-19 pandemijos laikotarpiu mokytojas Artūras per labai trumpą – 1 savaitės laikotarpį drauge su kitais mokyklos specialistais parengė unikalius nuotolinio ugdymo pamokų rinkinius. Pamokų pavyzdžiais aktyviai naudojosi Lietuvos pedagogai, ugdantys vaikus, turinčius labai didelių ir didelių ugdymosi poreikių.

Artūras Adamas Markevič taip pat aktyvus asociacijos „Lietaus vaikai“ žurnalo bendradarbis, konsultuoja Vilniaus Šilo mokykloje įkurtame konsultaciniame centre, teikiančiame ilgalaikes konsultacijas įstaigoms, ugdančioms vaikus, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius. Kiekvieną savaitę su savo auklėtiniais mokytojas išvyksta už mokyklos ribų, lankosi gamtoje, muziejuose, teatruose, gražiose Lietuvos vietose.

Į Meilės Lukšienės premiją šiemet pretendavo 19 mokytojų.

Premija gali būti skiriama  ne vyresniems nei 35 m. mokytojams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premija, kuri skiriama kasmet, įprasminamas daktarės Meilės Lukšienės atminimas, jauni pedagogai skatinami aktyviai įsitraukti į švietimo darbus. Kandidatūras gali teikti mokyklų vadovai, savivaldybės, tėvų, mokinių, taip pat kitos nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, savo kandidatūrą taip pat gali siūlyti pats pretendentas į premiją. Premiją 2010 m. įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija. Premijos dydis – 4 680 Eur.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius