Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Išrinkta nauja Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė

Išrinkta nauja Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė

 

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

www.punskas.pl

2017 m. gruodžio 17 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB) tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo LLB tarybos prezidiumo pirmininkas Sigitas Birgelis. Pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. LLB valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė papasakojo apie svarbiausius šio krašto lietuvių rūpesčius, apie LLB valdybos nuveiktus darbus. Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas (LLJS) Aidis Staskevičius kalbėjo apie Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Lietuvos Respublikos (LR) Seimo komisijos darbą.

Komisijoje dirba 10 PLB ir 10 LR Seimo atstovų. LR Seimui atstovauja: Antanas Vinkus (pirmininkas), Stasys Tumėnas, Algimantas Kirkutis, Žygimantas Pavilionis, Guoda Burokienė bei Rita Tamašunienė. Pasaulio lietuvių bendruomenei atstovauja: Rimvydas Baltaduonis (pirmininkas), Henrikas Antanaitis (pirmininko pavaduotojas), Kęstutis Eidukonis, Gediminas Karoblis, Jolanta Naglė, Edmundas Putrimas, Aidis Staskevičius, Antanas Šileika, Laura Vidžiūnaitė bei Rytis Virbalis. Komisijos tikslas – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija.

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimo komiteto pirmininkė Irena Gasperavičiūtė papasakojo apie artėjantį Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, apie nuveiktus bei būsimus darbus. LLB statuto pataisas pristatė Petras Maksimavičius. Taryba statuto pakeitimus patvirtino.

Vėliau vyko LLB valdybos, LLB tarybos prezidiumo pirmininkų, Kontrolės ir Garbės teismo komisijų pirmininkų rinkimai. LLB valdybos pirmininke išrinkta Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Jai talkins LLB valdyba: Aidis Staskevičius, Irena Gasperavičiūtė, Asta Bobinaitė, Jonas Vydra, Petras Maksimavičius, Onutė Virbylienė ir Nastutė Sidarienė. LLB tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas Sigitas Birgelis. Prezidiumo narėmis tapo Asta Pečiulienė ir Irena Marcinkevičienė. Kontrolės komisijai vadovaus Jūratė Kardauskienė (nariai: Anelė Kliučinskaitė ir Antanas Baudys). Garbės teismo komisijos pirmininku išrinktas Alvydas Nevulis. Jam talkins Teresė Uzdilaitė ir Vytautas Budzeika.

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – aktyvi Lenkijos lietuvių visuomeninio-kultūrinio gyvenimo veikėja. Baigė Punsko Kovo 11-osios licėjų. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 2007 m. dirba Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatro režisiere, vadovauja dramos studijai, jaunių teatrui „Kregždė“ ir vaikų „Kregždutė“. Viena iš Klojimo teatrų festivalio Punske organizatorių, „Melpomenės drugelių“ apdovanojimų iniciatorė. Nuo 2008 m. redaguoja ketvirtinį leidinį „Šaltinis“.

http://punskas.pl/isrinkta-nauja-llb-valdybos-pirmininke/