Pagrindinis puslapis Sena Voruta Išleistas jau ketvirtas Vytauto Didžiojo karo muziejaus almanachas

Išleistas jau ketvirtas Vytauto Didžiojo karo muziejaus almanachas

2010-ųjų rugpjūtį dienos šviesą išvydo almanachas „Vytauto Didžiojo karo muziejus 2009 metais“. Almanachas leidžiamas nuo 2006 metų. Karo muziejaus darbuotojai šį leidinį vadina savo nuveiktų darbų ataskaita ir tam tikru įvertinimu.
 
2009 metais Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniai pasipildė 3892 eksponatais. Bendras eksponatų skaičius pasiekė 233 339 vnt. Kaip ir pridera Karo muziejui, didžiausia eksponatų dalis atspindi kariuomenės istoriją. Tais pačiais metais statybininkai baigė rekonstruoti Vytauto Didžiojo kapelą ir Didžiąją salę. Buvo parengta dešimt edukacinių programų, įrengtos šešios naujos parodos, tęsiami moksliniai darbai. Muziejuje 2009 m. apsilankė 47 262 lankytojai.
 
Skaitytojai almanache ras įdomios ir vertingos istorinės medžiagos. Leidinyje publikuojami tokie straipsniai, kaip „Prisimenant gen. gyd. Vladą Nagevičių“ (Sofija Oželienė), „Nežinomo kareivio kapui – 75“, „Istorikas Zigmas Kondrotas“, „Steponas Šaulys – pirmasis muziejaus dailininkas“ (dr. Steponas Gečas), „Žalgirio vardo įamžinimas“ (Vilija Sapjanskienė), „Grafų Čapskių ginklų kolekcija Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose“ (Danutė Gruzdienė, Vidmantas Airini), „Pirmojo atskirojo lietuvių Vytauto Didžiojo bataliono Sibire (1918-1919) relikvijos Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose“ (Andriejus Stoliarovas), „Dokumentai iš Juozapo Komaro archyvo Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose“ (Algimantas Daugirdas), „Naujamečiai burtai pagal Balį Buračą“ (Danutė Tamošaitienė).
 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 2009 metų kronika supažindina su visų metų muziejaus renginiais, reikšmingiausiais įvykiais ir datomis.
 
Almanachą 200 egzempliorių tiražu išleido Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, spausdino Lietuvos kariuomenės karo kartografijos centras. Leidinį parengė muziejaus redakcinė kolegija. Atsakingasis redaktorius pulkininkas leitenantas dr. Gintautas Surgailis, kalbos redaktorius Žilvinas Tamošaitis, fotografas Artūras Užgalis, dizainerė Vaiva Šimonienė.
 
Daugiau informacijos apie leidinį kreiptis į Vytauto Didžiojo karo muziejaus Edukacijos ir informacijos sk. vedėją Reginą Rajeckienę, tel. 8 (37) 32 09 39
 
Artūro Užgalio nuotr.
 
 
Nuotraukoje: Almanachas „Vytauto Didžiojo karo muziejus 2009 metais“