Pagrindinis puslapis Uncategorized Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai gali kreiptis paramos studijoms

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai gali kreiptis paramos studijoms

Iki vasario 20 d. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai Valstybiniam studijų fondui gali teikti paraiškas paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti. Švietimo ir mokslo ministerija šiemet tam numatė skirti apie 800 tūkst. litų. Studentams bus teikiama dviejų rūšių parama – stipendija už studijų rezultatus ir vienkartinė socialinė išmoka. Paramą gali gauti pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų studentai.

Stipendijos už studijų rezultatus mėnesinis dydis – 390 litų. Vienkartinė socialinė išmoka – iki 1100 litų, skiriama atsižvelgiant į asmens socialinę padėtį.

Lietuvių kilmės studentai, norintys gauti paramą, Valstybiniam studijų fondui turi pateikti atitinkamus dokumentus. Paraiškų paramai gauti pateikimo tvarką ir formą rasite: https://www.vsf.lt/lt/parama-iseiviams

Daugiau informacijos teirautis: Švietimo ir mokslo ministerija, Daiva Žemgulienė, tel. (8 5) 2191167.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253