Pagrindinis puslapis Sena Voruta Iš persisotinimo laisve

Iš persisotinimo laisve

Dešimtmečius kentusi sovietinę vergiją visuomenė iškart netapo pilietine, didžioji jos dalis iki šiol pasiliko „liaudimi“, kuriai tautiškumas, valstybingumas, pareiga, atsakomybė, dora tebėra sunkiai suvokiamos abstrakcijos; į tikrųjų vertybių lauką ji dar negrįžta. Tik atgauta laisvė be kliūčių iškart pateko į apyvartą, tačiau, apvilkta demokratijos rūbu, ji netapo išsvajotu laisvės angelu, o virto patvorių kekše.

Tokį virsmą lėmė nesuvoktos ir neišugdytos minėtos vertybės, liberalizmo įsigalėjimas. Kankinta, žudyta, buldozerinio ateizmo ir marksistinės ideologijos „šviesoje“ prievartauta lietuvių tauta patyrė neišmatuojamus nuostolius, didelė jos dalis prarado ne tik tautinę savimonę, bet ir sveiką nuovoką, atsižadėjo krikščioniškojo tikėjimo, blaškosi po įvairias sektas, atstovais į valdžias renka vakarykščius prievartautojus. Valstybėje tebetvyro raudonas rūkas, o gudrūs ir klastingi mokslinčiai, filosofai, politiniai verteivos ir net kitataučiai siūlosi į vedlius, ir iš to rūko taiko vesti į naujas sutemas.
 
Lietuvoje, kaip iškreiptas laisvės suvokimas, liberalizmas įsigalėjo valdant buvusiai partinei nomenklatūrai. Ar ne dėl liberalaus elgesio buvo išgrobstyti kolūkiai, įmonės, bankai, kitoks valstybės turtas? Kuo dėl liberalizmo virto žiniasklaida? Užuot ugdžiusi pilietinę visuomenę, kėlusi pareigos, atsakomybės, dorovės vertybes, ji maitina liaudį kultūros ir civilizacijos kanalizacijos turiniu, propaguoja smurtą, nusikaltimus, seksą, homoseksualizmą, o tikrąsias vertybes gniuždo, žlugdo. Iš juodojo verslo – spaudos, radijo ir televizijos – iš persisotinimo laisve, magnatai krauna sau milijonus, tenkina savo hedonistinius ir utilitarinius poreikius, visuomenę toliau murgdo paminėtame purve.
 
Seimas liepos 14 d. priėmė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymą, tačiau iškart sulaukė atoveiksmio iš liberaliosios Europos.
Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kurioje ragina: Pagrindinių teisių agentūrą įvertinti šį įstatymą bei jo pakeitimus remiantis ES sutartimis ir teisės aktais; Komisiją įvertinti, ar galima pradėti Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnyje numatytą procedūrą; palankiai vertina naujosios Lietuvos Respublikos Prezidentės pareiškimus ir ragina ją paprašyti Lietuvos Konstitucinio Teismo apsvarstyti įstatymą ir jo pakeitimus, jei jie bus patvirtinti; ragina Lietuvos valdžios institucijas iš dalies pakeisti įstatymą arba jį panaikinti ir nepriimti baudžiamojo ir administracinio kodekso pakeitimų siekiant užtikrinti, kad įstatymai būtų suderinami su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, įtvirtintomis tarptautinėje ir Europos teisėje; ragina gerbti visų žmonių saviraiškos laisvę, įskaitant teisę ieškoti informacijos, ją gauti ir ja dalintis – atsižvelgiant į ES kovos su diskriminacija įstatymus ir politiką, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį ir EB sutarties 13 straipsnį, kitaip tariant, atsižvelgiant į fundamentalias ES vertybes; ragina valstybes nares nepriimti panašių įstatymų ar pakeitimų, pasmerkti homofobinius veiksmus ir skatinti ES direktyvų ir teisės aktų kovos su diskriminacija ir žmogaus teisių srityje įgyvendinimą; paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Pagrindinių teisių agentūrai ir Europos Tarybai.
 
Štai taip: nusigręžkite nuo savo krikščioniškųjų vertybių, srėbkite kultūros ir civilizacijos kanalizacijos turinį! Nebesiveiskite ir nebesidauginkite, tegul jūsų vaikučiai išmoksta gyventi naujoviškai, tegul, kai jie suaugs, santuokoje gyvena Adomas su Adomu ir Ieva su Ieva.
 
Lietuvos gyventojų dauguma pritaria LR Seimo priimtam įstatymo pakeitimo įstatymui ir, žinoma, nepritaria Europos Parlamento rezoliucijai. O kaip gi reagavo ir balsavo priimant rezoliuciją mūsų išrinktieji į Europarlamentą?
 
Pasirodo, tik Vytautas Landsbergis išsakė prieštaraujančią rezoliucijai, ginančią vaikus, nuomonę. Gi į Europarlamentą pakliuvęs per televizijos šou „Be pykčio“, panašiai kaip į seimą A. Valinskas su šou „Šeši nuliai – milijonas“, filosofuojantis Leonidas Donskis taip pūtė į liberaliosios Europos dūdą, kad net susilaukė plojimų. Vilija Blinkevičiūtė ir Justas Paleckis, iki šiol neišsilukštenę iš komunistinio ideologinio kevalo bei įsivaizduoją, kad sėdi ant aukštesnių laktų už Lietuvos Seimo narius, ignoravo Lietuvos visuomenės nuomonę, peikė LR Seimo įstatymą, drauge su L. Donskiu balsavo už pateiktos rezoliucijos priėmimą. Iš persisotinimo iki ištvirkimo laisve.
 
Labai didelis Europarlamentas, keliskart didesnis už Lietuvos Seimą, tačiau per persisotinimą laisve ir labai dideles klaidas padaro.
 
Lieka tikėtis, kad mūsų Seimas ir Prezidentė nereaguos į tą rezoliuciją, visuomenė nuo jos nusigręš ir ateityje susimąstys prieš renkant europarlamentarus.

Naujienos iš interneto