Pagrindinis puslapis Europa Iš EŽTT bylų sąrašo išbraukta byla dėl asmenvardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis

Iš EŽTT bylų sąrašo išbraukta byla dėl asmenvardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis

Europos Žmogaus Teisių Teismas (SCANPIX nuotr.)

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2016 m. vasario 23 d. nutarimu išbraukė iš bylų sąrašo peticiją Wahl prieš Lietuvą (Nr. 43062/08), kurioje pareiškėja skundėsi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamos teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimu (Konvencijos 8 straipsnis), dėl to, kad pareiškėja neturėjo galimybės savo pavardę lietuviškuose asmens dokumentuose – konkrečiai Lietuvos Respublikos piliečio pase ir Lietuvos Respublikos išduotame santuokos liudijime – įrašyti kaip „Wahl“.

    Nutarime Teismas pažymėjo, kad po to, kai peticija buvo perduota Vyriausybei ir ši pateikė savo poziciją dėl peticijos priimtinumo ir esmės, pareiškėjai buvo persiųsta Vyriausybės pozicija kartu nurodant terminą savo pastaboms pateikti. Teismo kanceliarija negavo pareiškėjos atsakymo, todėl registruotu laišku pareiškėjai buvo priminta apie praleistą terminą ir ji buvo įspėta apie tai, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo, jei pareiškėja nebeketina jos palaikyti, tačiau L. Wahl daugiau nesusisiekė su Teismo kanceliarija.

    Atsižvelgęs į tai, kad nebuvo jokių ypatingų aplinkybių, susijusių su Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintų žmogaus teisių gerbimu, dėl kurių šią bylą reikėtų nagrinėti toliau, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalimi, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo, nusprendęs, kad pareiškėja nebeketina palaikyti savo peticijos.

    Teismo nutarimas byloje Wahl prieš Lietuvą (anglų kalba)

  • http://lrv-atstovas-eztt.lt/