Pagrindinis puslapis Religija Katalikų (arki)vyskupai Įprastai Popiežius vyskupais konsekruoja kelis kunigus iš karto. Tačiau 1988 m. spalio 4 d. įvyko maloni išimtis – Šv. Jonas Paulius II vyskupu konsekravo vieną kunigą – Audrį Juozą Bačkį

Įprastai Popiežius vyskupais konsekruoja kelis kunigus iš karto. Tačiau 1988 m. spalio 4 d. įvyko maloni išimtis – Šv. Jonas Paulius II vyskupu konsekravo vieną kunigą – Audrį Juozą Bačkį

Įprastai Popiežius vyskupais konsekruoja kelis kunigus iš karto. Tačiau 1988 m. spalio 4 d. įvyko maloni išimtis – Šv. Jonas Paulius II vyskupu konsekravo vieną kunigą – Audrį Juozą Bačkį

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotraukos

www.voruta.lt

Įprastai Popiežius vyskupais konsekruoja kelis kunigus iš karto. Tačiau 1988 m. spalio 4 d. įvyko maloni išimtis – Šv. Jonas Paulius II vyskupu konsekravo vieną kunigą – Audrį Juozą Bačkį.

Homilijoje Popiežius meldė Švč. Mergelę Mariją, Gailestingumo Motina, taip gerbiamą Aušros Vartuose: „Pažvelk į šį savo sūnų, pradedanti eiti pareigas <…>“

Vakar, Vilniaus Kalvarijų parapijoje, visi kartu su Arkivyskupu Gintaru Grušu, vyskupu Arūnu Poniškaičiu, gausiu būriu kunigų ir artimiausių kardinolo bičiulių bei giminaičių, minėjome Jo Eminencijos vyskupystės 30 – ies metų jubiliejų.

„Nors ir nebeeinu vadovaujančių pareigų, širdyje lieku ir noriu likti jūsų gerasis ganytojas“, – sakė kardinolas.

Prisiminkime savo maldose Kardinolą Audrį Juozą Bačkį, melskime jam sveikatos ir dėkokime Dievo Motinai, savo meilingu žvilgsniu lydėjusią ir tebelydinčią kardinolą jo pašaukimo kelionėje.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos inform.