Pagrindinis puslapis Kultūra Internetinis naujienų portalas www.dirst.lt

Internetinis naujienų portalas www.dirst.lt

 

Interneto portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ trejų metų sukakties minėjimo dalyviai. Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Liepos 24 d. Vievyje buvo paminėtas interneto portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės (vadovas – Romualdas Černeckis) trejų metų sukaktis.

2018 m. kovo 14 d. buvo įsteigtas portalo www.dirst.lt internetinis leidinys „Skvarbus žvilgsnis į būtį“, tačiau dėl koronaviruso sukakties minėjimą teko nukelti į liepos mėnesį.  Jo pagrindiniai tikslai – vadovaujantis asmeninio pomėgio, savanoriškumo, saviraiškos ugdymo bei visapusiško nepriklausomumo principais internetinėje erdvėje organizuoti tikrai nepriklausomos, nepolitinės ir kūrybinės bendruomenės veiklą savišalpos bei savarankiškos aprūpinimo sistemos pagrindu.

Interneto portalo www.dirst.lt internetinio portalo „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės vadovas yra Romualdas Černeckis, laikraščio „Elektrėnų kronika“ įkūrėjas bei pirmasis redaktorius, buvęs ilgametis Trakų rajono laikraščio „Galvė“ ir Elektrėnų savivaldybės laikraščio „Elektrėnų žinios“ korespondentas, taip pat kurį laiką Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ dirbo žurnalistu. Jam talkininkauja aktyvūs kūrėjai: Jonas Paulauskas – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ analitikos ir humoro skyrių vedėjas, buvęs Vievio kelių muziejaus kuratorius; Juozas Stepankevičius – žymus kelininkas veteranas, trijų knygų autorius; Viktoras Misiovič – Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) kompiuterių specialistas. Taip pat organizuojant renginius padeda Vievio meno mokyklos akordeonistas Andrius Šimkus  iš Trakų ir kelininkų atstovė Ona Švenčionienė. Portalo veikloje aktyviai reiškiasi ir kūrybinės grupės vadovo Romualdo Černeckio brolis Gintautas bei rašytojas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“  vadovas Jeronimas Laucius, EPMC direktorė Silva Lengvinienė ir jos pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė  Elektrėnų savivaldybės „Bočiai“ bendrijos atstovas  Aleksas Garbanovas ir Vievio trečiojo amžiaus universiteto atstovė Nijolė Anskaitienė, kaišiadoriškė poetė Lionė Bulaukienė, kt. bičiuliai. Nemažai jų (bet ne visi) buvo atvykę į trejų metų sukakties minėjimą. Taip pat pasidžiaugti leidinio gyvavimo ir jo veikla atėjo Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Gintaras Jančiauskas, Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ direktorius-vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius ir redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė bei kt.

Romualdas Černeckis susitikime padėkojo susirinkusiesiems į renginį ir visiems, kurie prisideda prie interneto portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“  veiklos. Taip pat jis trumpai apžvelgė leidybos rezultatus. Per trejus metus laikraštyje buvo paskelbtos 672 publikacijos, kurių daugiausia parašė pats Romualdas Černeckis. Daugiausia buvo rašoma apie kultūrą, senjorų ir neįgaliųjų dienas, sveikatą, įvairias įdomybes ir kt.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.