Pagrindinis puslapis Lietuva Komunikacijos Informacinių technologijų statistiniai duomenys kaupiami vienoje

Informacinių technologijų statistiniai duomenys kaupiami vienoje

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) įgyvendino projektą, skirtą Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinei sistemai (IVPSIS) sukurti.

Naujoje nuolat atnaujinamoje duomenų bazėje, pasiekiamoje IVPK interneto svetainėje www.ivpk.lt, vienoje vietoje yra kaupiama įvairių šaltinių statistinė informacija, susijusi su informacinių technologijų situacija šalyje. Šia informacija gali naudotis ir viešosios institucijos, ir plačioji visuomenė. Taip pat sistema veikia kaip įrankis, skirtas optimizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamų informacinės visuomenės plėtros projektų stebėsenos procesus – joje kaupiama įvairi administruojant projektus aktuali informacija. „Nuolat stebime ir analizuojame įvairių šaltinių statistinius duomenis, atspindinčius informacinės visuomenės procesų dinamiką Lietuvoje, – sakė IVPK direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė. – Naujosios sistemos sukūrimo tikslas – tiek valstybės institucijoms, dirbančioms informacinės visuomenės plėtros srityje, tiek visiems šia sritimi besidomintiems žmonėms suteikti įrankį, kuris leistų patogiai ir greitai rasti visą aktualią statistinę informaciją, stebėti pokyčius ir tendencijas. Tiksli, aktuali ir išsami informacija yra vienas svarbiausių veiksnių laiku priimant svarbius sprendimus“. Naujoji sistema leidžia supaprastinti ir optimizuoti statistinės informacijos surinkimo iš įvairių šaltinių, apdorojimo ir stebėsenos procesus. Sistema taip pat veikia kaip Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų veiklos rodiklių ir ataskaitų stebėsenos įrankis, leidžiantis geriau kontroliuoti projektų eigą ir viešinti jų rezultatus. Interneto svetainėje www.ivpk.lt sekdamas nuorodomis „Statistika“ ir „Statistikos portalas“ naudotojas gauna prieigą prie statistinių duomenų ir ataskaitų, patogiai pateikiamų iš pagrindinių statistinių duomenų šaltinių – Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos agentūros „Eurostat“, Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos ir kt. Reguliariai naujais duomenimis pildomoje sistemoje pateiktą informaciją galima analizuoti įvairiais pjūviais, juos lyginti. Projektas įgyvendintas Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ ir valstybės biudžeto lėšomis.

Sanglaudos fondas

Renata Greičiūtė, 861819159, renata.greiciute@ivpk.lt

 

Kita įdomi informacija apie internete vyraujančias galimybes JustNet.lt svetainėje